Bản mẫu:Văn phong không thích hợp đầu

Dưới đây là danh sách các bài viết có văn phong không thích hợp với một bách khoa toàn thư được đánh dấu bằng tiêu bản {{Không bách khoa}}. Những bài viết dưới đây nằm trong quy định xóa của Wikipedia, và sẽ bị xóa sau 7 ngày kể từ ngày bị đánh dấu. Nếu có khả năng, mời bạn góp tay sửa đổi cấu trúc, cách trình bày, lối nhìn trung lập cho bài viết để có thể giữ được trên Wikipedia.

Gửi bảo quản viên: Xin hãy kiểm tra lại lịch sử bài viết xem có sửa đổi nào mang tính bổ sung kể từ khi bị đánh dấu hay không trước khi xóa. Hãy luôn nhớ rằng, xóa đi một bài thì rất nhanh, nhưng để có được một bài viết tốt trên Wikipedia là điều rất khó.