Thể loại:Đề nghị xóa

(Đổi hướng từ Wikipedia:Đề nghị xóa)


Thể loại chứa này bao gồm các bài viết và tập tin đã được đề nghị xóa. Để gắn thẻ đề nghị xóa một bài viết hãy dùng

{{subst:prod|lý do xóa}}

và bản mẫu sẽ đặt trang vào Thể loại:Đề nghị xóa 2024-05-19. (Nếu thể loại chưa tồn tại, hãy tạo nó bằng liên kết này.) [sửa nội dung được cho sẵn]

Bất kỳ trang nào được gắn thẻ vào hoặc trước Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024 lúc 09:25 (UTC) đều có thể bị xóa.

Tẩy sạch vùng nhớ đệm máy chủ

Thể loại con

Thể loại này có 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.