Thể loại:Bài chất lượng kém do dịch thuật

Khác (8) | Chung (37) | Bài viết (17) | Đổi hướng (6) | Tập tin (22) | Bản mẫu (2) | Thể loại (5) | Thành viên (4) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (13) | Chất lượng dịch (1) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Dưới đây là danh sách bài dịch có chất lượng kém, được đánh dấu bằng bản mẫu {{Chất lượng dịch 5}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: Đặt biển 0 ngày trước
  • B: Đặt biển 1 ngày trước
  • C: Đặt biển 2 ngày trước
  • D: Đặt biển 3 ngày trước
  • E: Đặt biển 4 ngày trước
  • F: Đặt biển 5 ngày trước
  • G: Đặt biển 6 ngày trước
  • H: Đặt biển 7 ngày trước
  • J: Đặt biển 8 ngày trước
  • K: Đặt biển 9 ngày trước

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

Trang trong thể loại “Bài chất lượng kém do dịch thuật”

8 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 8 trang.