Mục tiêu của Wikipedia là tạo ra một nguồn thông tin bách khoa toàn thư tôn trọng quan điểm trung lập, với mọi thông tin được tham chiếu thông qua những chú thích đến những nguồn đáng tin cậy đã được xuất bản, từ đó giúp duy trì tiêu chuẩn kiểm chứng được.[1]

Đây là trách nhiệm của tất cả các cộng tác viên để đảm bảo rằng những thông tin trên Wikipedia không có tính phỉ báng.

Đó là chính sách của Wikipedia trong việc xóa các thông tin bôi nhọ đã được xác định.

Hướng dẫn đối với bài viết về chính bạn

Nếu bạn tin rằng bài viết về chính bản thân bạn đang phải chịu một tuyên bố phỉ báng trên Wikipedia, xin vui lòng:

  • Gửi thư điện tử cho chúng tôi với chi tiết về bài viết đó và vấn đề cần giải quyết.

Xem thêm

Quy định

Các trang khác có liên quan

Chú thích

  1. ^ Wales, Jimmy (16 tháng 5 năm 2006). “[WikiEN-l] Zero information is preferred to misleading or false information” [Xóa ngay thông tin nên được áp dụng với thông tin sai lệch hoặc giả mạo]. lists.wikimedia.org. WikiEN-l. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 5 năm 2010. Truy cập ngày 21 tháng 5 năm 2010. […] Nó nên bị xóa đi, một cách nhanh nhất, trừ phi nó được ghi nguồn. Điều này đúng cho mọi thông tin, nhưng nó đặc biệt đúng với thông tin mang tính tiêu cực về một người đang sống. […]

Liên kết ngoài

(tiếng Anh)