Wikipedia:Không mắc bẫy

Cá cắn câu là bản năng, bạn thông minh hơn cá.
Thấy bẫy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Những biên tập viên ưa chọc phá hay gây rối có thể trêu ghẹo bạn theo một cách tế nhị nhất, có thể đến với bạn với tư cách là nạn nhân, với tư cách là người chăm sóc hoặc người bị tổn thương. Họ có thể trộn lẫn thông tin không chính xác hoặc đánh giá thấp bạn buộc bạn phải trả lời. Họ có thể lợi dụng cả chính sách về văn minh như một vũ khí. Họ thậm chí có thể trích dẫn bài luận này.

Trong các tranh chấp về nội dung, một chiến lược đặt bẫy phổ biến liên quan đến việc phỉ báng phe đối lập - trong khi vẫn cẩn thận tỏ ra văn minh ở bề ngoài - cho đến khi ai đó bắt đầu chửi bới. Sau đó họ phàn nàn điều này với một quản trị viên. Quản trị viên, do eo hẹp về thời gian, chỉ có thể xem xét các chỉnh sửa cụ thể mà không thu thập thông tin sau khi xảy ra sự việc, dẫn đến cảnh báo hoặc cấm biên tập viên vừa chửi bới. Hay nhất là chiến thuật này gần như không có rủi ro. Hiếm khi có những hậu quả tiêu cực đối với những người sử dụng nó, một phần bởi vì các dấu hiệu khiêu khích diễn ra không thể dễ dàng được giải thích theo yêu cầu thông thường "làm ơn chỉ ra khác biệt trang mà có khiêu khích". Đôi khi những bẫy này tập trung vào một cá nhân cụ thể và đôi khi bẫy dành cho bất cứ ai đớp mồi.

Không mắc bẫy. Bạn không có nghĩa vụ phải phản ứng với sự thô lỗ của người khác. Tránh sự cám dỗ được nói lời cuối cùng. Rất lịch sự khi trả lời câu hỏi đầu tiên hoặc lần 2, nhưng bạn hoàn toàn có thể chấm dứt cuộc thảo luận tại bất kỳ thời điểm nào mà bạn cảm thấy trao đổi thêm nữa không còn hữu ích. Không nói với người khiêu khích rằng họ không được hoan nghênh, vì điều này có thể được sử dụng chống lại bạn. Hãy để họ nói lời cuối cùng. Hãy để họ kêu gào la hét. Họ có thể hét to hơn và gào to hơn, nhưng sự im lặng luôn luôn thành công. Đừng mắc bẫy. Hãy đi ra chỗ khác.

Xem thêm sửa