Wikipedia:Wikipedia không được viết theo cách có tổ chức

Những tòa nhà chọc trời ở thành phố này đang được dựng lên không theo một trật tự hay tốc độ cụ thể nào

Wikipedia không được viết theo cách có tổ chức. Hàng nghìn biên tập viên tình nguyện làm việc trên hàng triệu bài viết, tùy thuộc vào sở thích và thời gian rảnh của họ. Không có biên tập viên hoặc quản lý cấp cao nào chỉ đạo nên tạo hay cải thiện bài viết nào. Điều đó có nghĩa là gì?

  • Wikipedia chưa hoàn thiện. Nhiều thông tin bạn nghĩ sẽ có trên Wikipedia có thể bị thiếu. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không được thêm vào một ngày nào đó. Và nếu bạn cảm thấy mình có thể thêm nó, cứ làm đi!
  • Nhiều bài viết, trang dự án, thể loại và bản mẫu có thể yêu cầu dọn dẹp
  • Thông tin có thể không ở nơi mà bạn nghĩ nó tốt nhất sẽ thuộc về
  • Một số thông tin có thể khó tìm
  • Một số bài viết có thể chi tiết hơn nhiều so với những bài viết khác có tầm quan trọng tương tự.
  • Một số bài viết có thể không được phân loại tốt. Một số thể loại có thể tồn tại lại có thể không tồn tại. Một số thể loại có thể bị quá tải và việc tạo các thể loại con có thể hữu ích.
  • Nhiều bài viết bị mồ côi
  • Nhiều bài viết hoặc tuyên bố trong các bài viết có thể không được trích dẫn

Xem thêmSửa đổi