Wikipedia:Không ai quan tâm

Có phải khiếu nại của bạn không nhận được sự ủng hộ vì một âm mưu rộng lớn của Trật tự Thế giới Mới nhằm xây dựng các hầm chứa Đen để chặn bạn?

Không ai quan tâm là trạng thái thường gặp khi một vấn đề mà người này đặc biệt quan tâm nhưng người khác lại chẳng mảy may quan tâm. Nếu bạn đã theo đuổi một khiếu nại nào đó lâu rồi mà không thấy được ai ủng hộ (hoặc có nhưng rất ít), lại chỉ nhận được những lời khuyên cùng một nội dung rằng bạn hãy từ bỏ đi; thì hãy cân nhắc rằng đó là do "không ai quan tâm", chứ đừng suy diễn rằng người ta đang bày ra nhiều âm mưu nham hiểm nhằm bảo vệ người mà bạn đang kết tội.