Người đàn ông Trung Cổ này đang chĩa mũi tên vào những điều xấu xa của thế giới, tốt thôi, nhưng đó không phải là mục tiêu của Wikipedia.

Các thành viên khi thảo luận về những gì nên hoặc không nên đưa vào một bài viết trên Wikipedia thường viện dẫn những lý lẽ về Nghĩa vụ, Sự chắc chắn hay Làm theo lẽ phải. Các cuộc thảo luận như vậy rất hay diễn ra ở những bài viết có liên quan đến những sự kiện vừa hoặc đang diễn ra. Những lý lẽ như vậy chủ yếu dựa trên tình cảm cá nhân hay ý thức về trách nhiệm, đó là một cách hiểu sai về mục đích của Wikipedia.

Nghĩa vụ duy nhất của Wikipedia là xây dựng một bách khoa toàn thư vĩ đại.

Wikipedia không đảm nhận việc thực thi chính nghĩa. không Thập tự chinh wiki
Wikipedia không phải là tác nhân thay đổi xã hội. không Biến chuyển wiki
Wikipedia không phải là diễn đàn tự do ngôn luận. không Diễn đàn wiki
Wikipedia không hiện diện để cứu vớt loài cá voi. không Cứu vớt wiki
Wikipedia không hiện diện để "Làm theo lẽ phải". không Lẽ phải wiki
Wikipedia không hiện diện để giải phóng Tây Tạng. không Giải phóng wiki
Wikipedia không hiện diện để tỏ tình yêu thương với trẻ em, thú cưng hay cây cỏ. không Yêu thương wiki
Wikipedia không hiện diện để ngăn cản mọi người đừng làm những điều ngốc nghếch. không Ngớ ngẩn wiki
Wikipedia không hiện diện để ca ngợi một giáo phái hay một nhân vật tôn giáo nào. không Ca ngợi wiki
Wikipedia không hiện diện để sùng bái Barack Obama, Harry Potter hay Madonna. không Sùng bái wiki
Wikipedia không hiện diện để vận động cho ứng cử viên, điều luật hay vấn đề nào. không Vận động wiki
Wikipedia không phải là công cụ để phá tan sự thờ ơ hoặc khiến mọi người suy nghĩ đúng. không Tuyên truyền wiki
Wikipedia không thay thế cho quan niệm chung. không "Rõ là thế" wiki

Wikipedia chỉ hiện diện với mục đích duy nhất xây dựng một bách khoa toàn thư vĩ đại, nơi tập hợp những thông tin được dẫn nguồn đáng tin cậy được trình bày bằng văn phong ngắn gọn, trung lập, còn những mục tiêu khác hãy để cho thế giới giải quyết.