Thật tốt khi được một ai đó tặng sao. Vậy tại sao bạn không tặng chúng cho một ai đó?

Bạn đang theo dõi một bài viết và thấy rằng một ai đó đã sửa đổi giúp cho bài được cải thiện đáng kể.

Bạn đang làm việc một mình trong dự án wiki và cảm thấy rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được mục tiêu nếu không có sự trợ giúp. Rồi một thành viên nào đó tới góp tay phát triển dự án cùng bạn.

Hoặc bạn để ý thấy một ai đó vừa tạo ra một bài viết mới, một trang dự án, một tiêu bản hoặc bất cứ thứ gì mà bạn nghĩ rằng chúng thực sự hay, tốt hoặc có ý nghĩa.

Bạn sẽ làm gì?

CHO HỌ THẤY SỰ TÁN THƯỞNG CỦA BẠN!

sửa

Tại Wikipedia, bạn có thể thể hiện sự tán thưởng của mình thông qua hành động tặng sao. Bất cứ ai cũng có thể tặng sao và bất cứ ai cũng có thể nhận sao. Không có giới hạn nào về thời gian hoạt động hay kinh nghiệm cho người tặng sao. Bạn chẳng cần ai cho phép hay có một chức danh nào đó ở Wikipedia thì mới có thể tặng sao. Thậm chí một người hoạt động bằng IP cũng có thể tặng sao.

Nhưng bất kể người tặng là ai, một ngôi sao sẽ luôn khiến người nhận nó cảm thấy dễ chịu. Ai viết bài ở Wikipedia cũng mong muốn những đóng góp của họ được ghi nhận. Và sẽ còn vui hơn nữa nếu đóng góp đó được ghi nhận bằng một ngôi sao.

Hiệu quả của việc tặng sao

sửa

Việc bạn tặng sao sẽ có nhiều hiệu quả tích cực cho cả người nhận sao và chính bạn:

  • Bạn sẽ được các thành viên khác tỏ ý tôn trọng hơn, đặc biệt là từ người mà bạn vừa tặng sao.
  • Bạn sẽ khích lệ được người nhận sao, và cả các thành viên khác đóng góp tích cực hơn cho Wikipedia. Họ sẽ cảm thấy rằng nên cố gắng hơn để xứng đáng với ngôi sao được nhận.
  • Bạn sẽ chứng tỏ được cách hành xử văn minh của mình trong con mắt các thành viên Wikipedia. Thấy rằng có người được nhận sao vì làm việc tốt, các thành viên khác sẽ phấn đấu để chính họ cũng có thể nhận một ngôi sao danh dự.
  • Bạn sẽ tuyên truyền cho mọi người về hành động "tặng sao". Vì nhiều người không tặng sao mặc dù muốn thể hiện sự tán thưởng đơn giản vì họ không biết rằng một khái niệm như vậy là tồn tại trên Wikipedia.
  • Đơn giản theo thuyết nhân quả, bạn thường xuyên tặng sao cho mọi người, rồi một ngày nào đó bạn cũng sẽ nhận lại được một ngôi sao tán thưởng từ phía họ.

Hãy tiếp tục làm việc dù bạn có được tặng sao hay không

sửa

Việc được tặng sao có thể khuyến khích bạn đóng góp nhiều hơn cho Wikipedia, nhưng nếu không có thì cũng không sao cả. Vì chúng ta có mặt ở Wikipedia là để đóng góp cho nó trở thành một bách khoa toàn thư vĩ đại, vì vậy được nhận sao thì tốt mà không được nhận thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm việc tốt.