Wikipedia:Bài vĩnh viễn sơ khai

Hầu hết các loài cây đều sẽ mọc lên rất nhanh và to lớn. Nhưng với cây bonsai, như cây thông trắng 400 tuổi này sẽ mãi mãi nhỏ bé.

Bài vĩnh viễn sơ khai là một bài viết mà hiện tại đang còn sơ khai và không có triển vọng mở rộng hợp lý. Điều này có thể do nhiều lý do, bao gồm:

  • Rất ít thông tin kiểm chứng có thể tìm thấy được về chủ đề.
  • Tất cả hoặc hầu hết khía cạnh của chủ đề đã được đề cập trong các bài viết khác.
  • Ít quan trọng để nói về chủ đề này
  • Bài viết về một chủ đề đáng chú ý trong một thời gian ngắn, nhưng không còn nhận được quan tâm.
  • Chủ đề đề cập sự kiện đơn lẻ, hoặc chỉ đáng chú ý đối với sự kiện đơn lẻ, sau đó không bao giờ có khả năng nhận được bất kỳ sự quan tâm nào tương lai,

Bài vĩnh viễn sơ khai là bài viết không đáp ứng thuyết phục - chúng có rất ít tiềm năng được chỉnh sửa trong tương lai, và bản chất của chúng không mang tính cung cấp nhiều thông tin. Nếu có thể, bài vĩnh viễn sơ khai nên được sáp nhập vào các bài viết lớn hơn và chuyển hướng đó. Khi không có bất kì khả năng mở rộng, hay không có chủ đề nào để sáp nhập, đó có thể là một bài vĩnh viễn sơ khai cần xóa.

Điều quan trọng là cần lưu ý rằng bài vĩnh viễn sơ khai là bài viết không thể được mở rộng. Một bài sơ khai - thậm chí một bài mà bạn nhìn thấy như là một chủ đề tầm thường - không phải là một bài vĩnh viễn sơ khai nếu nội dung có thể kiểm chứng và có thể được thêm vào thông tin bách khoa. Tầm quan trọng của một chủ đề không phải là vấn đề có thể viết được bao nhiêu thông tin về nó. Wikipedia có những bài viết chọn lọc về những điều mơ hồ và xa lạ.

Xem thêm

sửa