Wikipedia:Nội dung Tiếng Việt

Vì đây là phiên bản Wikipedia Tiếng Việt, nên các nội dung bách khoa cần được viết bằng Tiếng Việt có dấu. Những bài viết có nội dung Tiếng Việt ngắn hơn 10 chữ sẽ bị xoá thẳng theo quy định về xoá trang.

Định nghĩaSửa đổi

  1. Những bài viết chỉ được copy nội dung hoàn toàn từ Wikipedia tiếng Anh hay Wikipedia các ngôn ngữ khác.
  2. Các bài viết chỉ do những người không thể nói và hiểu tiếng Việt viết.
  3. Các bài viết viết Tiếng Việt không dấu (chưa được Unicode hóa).
  4. Một đoạn văn chỉ mới dịch một phần.

Ngoại lệSửa đổi

  1. Tuy là bách khoa toàn thư Tiếng Việt nhưng không phải tất cả nội dung trong bài viết đều là Tiếng Việt, đặc biệt là tên riêng, tên gốc, các thuật ngữ ngoại ngữ mà chưa có thuật ngữ Tiếng Việt thay thế.
  2. Điều này không áp dụng trong trang thảo luận, không gian thành viên và các không gian dùng để trao đổi.

Giải quyếtSửa đổi

  1. Đặt bản {{chờ xoá|Tiếng Việt ít hơn 10 chữ}} vào những bài viết chỉ có dưới 10 chữ Tiếng Việt hoặc hoàn toàn không có Tiếng Việt.
  2. Đặt bản {{thế:Unicode hóa 2}} đối với các bài viết không dấu.
  3. Đặt bản {{thế:đang dịch}} vào đoạn chỉ mới dịch một phần, những đoạn như vậy sẽ bị xoá sau 1 tháng nếu không được quan tâm.

Hướng dẫn cho người viếtSửa đổi

Xem thêmSửa đổi