Wikipedia:Đừng buộc tội ai đó công kích cá nhân vì họ buộc tội công kích cá nhân

"Đừng có chỉ tay vào mặt tôi! Đó là điều KHÔNG chấp nhận được!"

Đôi khi, khi các thành viên Wikipedia trở nên hơi nóng gáy, họ có xu hướng cáo buộc lẫn nhau tội công kích cá nhân. Cho dù có cơ sở hay không, việc này thường làm cho người bị công kích (hay một trong các đồng minh của họ) trả lời rằng chính lời buộc tội đó là một sự công kích cá nhân. Và tranh cãi cứ tiếp diễn thành vòng tròn, và tất cả mọi người giờ chỉ cãi nhau về việc cãi nhau.

Tất nhiên, tất cả chuyện này chẳng hề đạt được gì ngoài việc phí phạm thời gian và chứng tỏ sự quá nhạy cảm của những người tham gia. Các thành viên nên quay trở lại thảo luận về chủ đề đang bàn và trở lại với việc viết một bách khoa thư hữu ích.

Xem thêm sửa