Wikipedia:Cách sống văn minh

Chủ sở hữu sân sau này lịch sự yêu cầu hàng xóm hãy đi một con đường khác quanh khu vườn của cô ấy.

Không khí biên tập có thể được cải thiện nếu chúng ta đối xử với biên tập viên đồng nghiệp như những đồng nghiệp được kính trọng đang làm việc hợp tác với chúng ta trong một dự án quan trọng. Hãy giải quyết tranh chấp một cách tôn trọng, hòa nhã, cố gắng tìm ra một giải pháp chấp nhận được một cách nhanh chóng, với gián đoạn thời gian ít nhất.

Lời khuyên về ứng xử sửa

Giảm tác động vào cá nhân sửa

Những gợi ý này có thể giúp bạn duy trì sự lịch thiệp khi đối mặt với những khó khăn. Sử dụng ý thức chung và sở thích cá nhân để chọn một lựa chọn thích hợp hoặc tạo một giải pháp phù hợp với tình huống cụ thể mà bạn tìm thấy.

  • Cân bằng những lời chỉ trích bằng cách đưa ra ý kiến xây dựng.
  • Nếu có thể, hãy quên đi những ý kiến xúc phạm mà không cần trả lời, và tha thứ cho người khác. Đừng góp phần leo thang xung đột.
  • Ngoài ra, hãy đáp lại sự thô lỗ với sự công khai và tôn trọng hơn. Nhiều biên tập viên sau đó sẽ tự sửa lại từ ngữ của họ để phù hợp với bạn.