Wikipedia:Tại sao trang của tôi lại bị xóa?

Các bài viết và phương tiện thường bị các Bảo quản viên xóa theo Quy định xóa trang. Quy định xóa trang giải thích tại sao một trang hay tập tin bị loại bỏ, và bạn phải làm gì, khi không đồng ý với việc xóa này. Đừng thất vọng, bởi vì: Không có thông tin nào trong trang "bị xóa" thực sự mất hoàn toàn. Bạn hãy đọc các hướng dẫn sau đây để tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra

Đầu tiên, kiểm tra nhật trình xóa

 
Nhật trình xóa cho thấy người quản trị đã xóa trang.

Khi một trang bị xóa, nó được lưu trữ trong nhật trình xóa với dòng tóm tắt lý do xóa do thành viên có công cụ xóa bài viết (có thể là Điều phối viên, Bảo quản viên...) nêu ra. Để tìm thông tin này, bạn hãy đến Special:Log/trang xóa và nhập vào tên trang trong mục "Target". Bạn chỉ có thể tìm được nếu nhập vào tên chính xác, về cách viết hoa, về chính tả và khoảng cách. Trang thảo luận của bạn có thể cũng ghi nhận lại thông báo xóa với liên kết đỏ của trang này.

Xóa nhanh

Tất cả các trang và tập tin ở không gian này thỏa mãn tiêu chí xóa nhanh, tức là các Bảo quản viên có thể xóa ngay lập tức mà không cần qua thảo luận. Các tiêu chí này bao gồm: trang thử nghiệm, phá hoại, không ngữ cảnh, vi phạm bản quyền, trang trống hoặc các trang thiếu ý để làm nổi bật chủ đề, các trang chuyên ngành không có nguồn để khẳng định độ quan trọng của chủ đề nó nhắc tới, và các trang với nội dung đã được nhắc tới trong một bài khác đã có sẵn. Các bảo quản viên/điều phối viên thường để lại các mã ngắn gọn trong phần thông báo khi xóa trang thay vì gõ một lý do đầy đủ, chẳng hạn C1, C2 (sửa đổi thử nghiệm). Các mã trên được giải thích tại Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh.

Những điều không nên làm

  • Như đã đề cập ở trên, làm ơn không mất lòng. Các thành viên thường cảm thấy bị tổn thương hay tức giận sau khi nhìn thấy công sức hàng giờ làm việc của mình bị xóa, nhưng hãy cố gắng làm việc với các quá trình phức tạp mà các thành viên Wikipedia đã phát triển để quản lý dự án biên tập lớn nhất của thế giới.
  • Xin vui lòng không gửi câu hỏi về bài viết của bạn bị xóa trên trang thảo luận của trang này. Thay vào đó, nếu bạn có câu hỏi, gửi cho họ trên Wikipedia: Bàn tham khảo.
  • Vui lòng không tạo lại với nội dung y hệt của cùng một bài viết mà không thực hiện các thay đổi thích hợp.