Wikipedia:Đề nghị cho ý kiến

Đề nghị cho ý kiến là một hình thức không chính thức, một phương pháp nhẹ nhàng để đề nghị những ý kiến từ bên ngoài, xây dựng Đồng thuậnGiải quyết mâu thuẫn, với sự tôn trọng bài viết, tư cách thành viên, các quy định và hướng dẫn của Wikipedia.

Đề nghị cho các phản hồi

sửa

Tất cả các thành viên (bao gồm các thành viên vô danh hay IP) được hoan nghênh bày tỏ ý kiến hoặc quan điểm của mình, để giúp đỡ cộng đồng đạt đến sự đồng thuận, bằng cách đáp lại (những) lời đề nghị cho ý kiến

Đề nghị cho các yêu cầu phản hồi

sửa

Mục này dùng để đề nghị về nhiều thứ trong Wikipedia: bài viết, cách dịch, thậm chí là về một thành viên khác.

  • Trước khi đề nghị ý kiến tại đây, nó sẽ tốt hơn nếu bạn đã thảo luận trước đó ở trang thảo luật, hay trong cuộc biểu quyết, nhưng nó vẫn chưa đem lại kết quả rõ rệt.
  • Nếu là một cuộc tranh cãi giữa hai thành viên, bạn có thể đề nghị ý kiến nhanh chóng hơn ở đây Wikipedia:Góc nhìn người thứ ba.
  • Nếu bạn muốn nâng cao chất lượng bài viết, như là muốn đưa bài viết lên bài viết chọn lọc, bạn có thể hỏi ở trang Phê bình.

Các thức tiến hành đề nghị

sửa
 
Mục này hiện nay đang được đề nghị cho ý kiến. Nó đang mong chờ một ý kiến từ bạn.
  • Nếu bạn gặp khó khăn xin liên lạc với một thành viên khác để được hướng dẫn.

Các đề nghị hiện hành

sửa

Các đề nghị đã xong

sửa