Wikipedia:Đề nghị cho ý kiến/Chữ "thằng" trên wiki

Hôm nay khi tham gia thảo luận tôi có dùng chữ thằng[1] và đã có thành viên cho ý kiến về cách dùng từ đó và tôi thấy rất hợp lí[2].Vì vậy tôi xin vi.wiki cho ý kiến về việc dùng từ này.Riêng ý kiến của tôi là từ này không được dùng tại các trang thảo luận nữa.--58.187.173.52 (thảo luận) 10:14, ngày 21 tháng 4 năm 2009 (UTC)

Cấm chung chung không được dùng chữ thằng tại các trang thảo luận nữa, là không nên. Nhưng việc dùng chữ thằng khi thảo luận và để dùng gọi các đối tượng khác đang tham gia thảo luận, là thể hiện thái độ thiếu văn minh và trái với văn phong wiki. Theo tôi, khi ai viết chữ thằng như thế (để dùng gọi các đối tượng khác đang tham gia thảo luận), người khác có quyền xoá thảo luận hoặc thay chữ thằng bằng chữ người (không chỉ gạch ngang, vì gạch ngang vẫn thấy rõ). Wiki không cấm việc nêu ý kiến nhiều chiều, ý kiến riêng nhưng cần khuyến khích cách tranh luận với thái độ văn minh, hoà nhã, và tránh dùng từ ngữ "dao búa" vì có thể khiêu khích, gây hiềm khích cá nhân và làm nổ ra những trận tranh luận vô nghĩa. 92.226.28.59 (thảo luận) 10:24, ngày 21 tháng 4 năm 2009 (UTC)