Wikipedia:Wikipedia không phải là từ điển

Wikipedia không phải là cái Từ điển. Mục đích của Wikipedia là tạo một bách khoa toàn thư (hình ảnh năm 2002 của trang Encyclopædia Britannica)

Wikipedia không phải là từ điển, sách tra từ, càng không phải là sách tiếng lóng, thuật ngữ hay cẩm nang du lịch. Thay vào đó, các mục tiêu của dự án này là tạo ra một bách khoa toàn thư. Dự án anh chị em Wiktionary tiếng Việt của chúng ta tạo ra có mục đích là để có nội dung tra từ điển truyền thông. Nó là "bạn đồng hành từ vựng Wikipedia," và cả hai được liên kết với nhau. Wiktionary tiếng Việt luôn luôn tiếp đón tất cả các biên tập viên, những người muốn viết từ điển.

Cả hai mục từ điển tại Wiktionary tiếng Việt và các bài viết bách khoa toàn thư Wikipedia đều có thể bắt đầu từ sơ khai trước, nhưng họ đều làm công việc trong sự tiến trình, cần được mở rộng. Bài viết Wikipedia nên bắt đầu với định nghĩa tốt, nhưng họ nên cung cấp các loại thông tin về chủ đề đó tốt. Các bài viết đầy đủ mà sự sơ khai của Wikipedia phát triển rất khác nhau từ trong từ điển.

Tổng quan: bách khoa toàn thư với từ điển

sửa

Trong đề mục này, chúng tôi liệt kê Wikipedia và Wiktionary, nhưng Wikipedia không phải là từ điển, càng không thể là Wiktionary.

Điểm khác nhau

sửa

Điểm khác nhau nhỏ

sửa

Sai lầm thường gặp

sửa

Từ mới

sửa

Các từ mới khi đưa vào sẽ bị xóa vì nó là một nỗ lực để sử dụng Wikipedia cho việc cố gắng tăng tỷ lệ sử dụng các thuật ngữ này. Cần thận trọng khi cố dịch các tên phổ biến trong ngôn ngữ gốc sang tiếng Việt. Như một tiêu chí khác của Wiktionary so với Wikipedia, Wiktionary có thể bao gồm các từ mới mà Wikipedia không chấp nhận. Bạn có thể sẽ mong muốn đóng góp một mục cho một từ mới tại Wiktionary tiếng Việt thay vì Wikipedia.

Một số từ mới có thể được sử dụng thường xuyên và một thuật ngữ cụ thể mới có thể bắt đầu được hình thành và có nhiều bằng chứng cho thấy việc sử dụng của nó trên Internet hoặc trong xã hội lớn hơn. Nhưng để có thể sử dụng nó cho một bài viết về một thuật ngữ hay khái niệm cụ thể, chúng ta phải trích dẫn những nguồn thứ cấp đáng tin cậy là sách hay giấy tờ đang mô tả chi tiết về các thuật ngữ hay khái niệm chứ không phải sách hay giấy tờ đang sử dụng thuật ngữ đó. Các nghiên cứu và tổng hợp của người biên tập như tìm kiếm blog, sách và các bài viết sử dụng thuật ngữ chứ không phải về thuật ngữ là không đủ tiêu chuẩn để sử dụng từ mới vì nó cần phải được phân tích tổng hợp từ các nguồn sơ cấp, việc bị cấm ngay từ đầu vì dính đến quy định không đăng nghiên cứu chưa được công bố.

Các từ mới cho dù được sử dụng cực kỳ phổ biến nhưng không hề được nhắc đến bởi các nguồn thứ cấp sẽ không được phép đưa vào Wikipedia cho đến khi nó được hỗ trợ bởi các nguồn này. Thuật ngữ mới sẽ không được xuất hiện trong Wikipedia như một chứng minh nó tồn tại phải được dùng, chỉ khi có nguồn thứ cấp sử dụng nó thì mới có thể dùng nó trong bài chính hoặc các bài khác.

Trong một số trường hợp một số từ xuất hiện trong một số nguồn tin cậy nhưng với số lượng cực kỳ ít. Hay các nguồn dùng tiếng Việt một cách triệt để kể cả khi nó làm cái tên dài thòng hay khó hiểu. Trong các trường hợp này sẽ tạo ra một sự cám dỗ mạnh trong việc dùng từ mới nhưng sẽ cứ phải theo nguồn.

Xem thêm

sửa