Wikipedia:Đề nghị cho ý kiến/Thêm các thể loại không cần thiết liên quan đến người

Gần đây có một số thành viên có thêm thể loại như thế này:

--Hiếu 04:55, ngày 3 tháng 12 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]