Mở trình đơn chính

Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang


Mục lục

Các yêu cầu hiện tạiSửa đổi

Lưu ý: các yêu cầu mới xin viết vào ĐẦU mục này.

Lai Kuan-linSửa đổi

Mở khóa: Yêu cầu mở khóa

Đã mở. Tuanminh01 (thảo luận) 07:36, ngày 6 tháng 6 năm 2019 (UTC)

Chủ_đề:Thu_Phương/Chủ_đề_conSửa đổi

Nửa khóa:yêu cầu bán khóa cho các thành viên tự xác nhận, thêm các sản phẩm mới

Asia's Next Top ModelSửa đổi

Nửa khóa: Trang bị sửa đổi liên tục bằng thông tin không nguồn gốc

TwiceSửa đổi

Nửa khóa: Trang bị phá hoại khá nhiều bởi 1 người dùng vô danh có địa chỉ IP 2405:4800:5287:149A:F133:7431:CA97:14B7

Đã khóa bài 2 ngày. Tuanminh01 (thảo luận) 10:09, ngày 18 tháng 3 năm 2018 (UTC)

Tuan minh làm cách nào để khóa trang mình muốn khóa để chống phá hoại... Quy77999

Quan Hiểu ĐồngSửa đổi

Mở khóa: Yêu cầu mở khóa Không cần thiết phải khoá và cần phải bổ sung về cuộc sống cá nhân

Phí Minh LongSửa đổi

Mở khóa: Yêu cầu mở khóa Cần viết lại tiểu sử cầu thủ này thêm rõ ràng hơn rồi khóa lại sau.

  Chưa đồng ý Bài đang bị khóa. Bạn cần viết gì thì viết ra đây để tôi chép vào bài cho. Thân mến. Tuanminh01 (thảo luận) 15:05, ngày 27 tháng 8 năm 2017 (UTC)
  Chưa đồng ý Tôi cũng không đồng ý mở khóa, rất dễ bị phá hoại bởi các thanh niên thiếu ý thức.  A l p h a m a  Talk 15:19, ngày 27 tháng 8 năm 2017 (UTC)

Lou HoàngSửa đổi

Mở khóa: Yêu cầu mở khóa

  Chưa đồng ý Ca sĩ chưa đủ độ nổi bật lên wikipedia. Chờ khi nào em nó có giải quy mô quốc gia hãy viết bài. Tuanminh01 (thảo luận) 11:02, ngày 5 tháng 7 năm 2017 (UTC)

Park ChanyeolSửa đổi

Khóa nửa: Năm lần phá hoại trong hai ngày qua. T.H.D. (thảo luận) 10:12, ngày 30 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Trang này hiện không còn bị phá hoại. Xin yêu cầu lại nếu phá hoại quay lại. — Prenn|tl 16:40, ngày 30 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Oh Sehun (ca sĩ)Sửa đổi

Khóa nửa: Năm lần phá hoại trong hai ngày qua. T.H.D. (thảo luận) 10:12, ngày 30 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Trang này hiện không còn bị phá hoại. Xin yêu cầu lại nếu phá hoại quay lại. — Prenn|tl 16:40, ngày 30 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Nguyễn Văn HùngSửa đổi

Nhờ bạn mở khóa trang này. Future ahead (thảo luận) 08:00, ngày 11 tháng 8 năm 2017 (UTC)

@Future ahead: Đã đổi thành bán khóa. Tuanminh01 (thảo luận) 08:05, ngày 11 tháng 8 năm 2017 (UTC)

Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái LanSửa đổi

Nửa khóa: trang bị ip phá hoại liên tục.FCBM (thảo luận) 16:45, ngày 7 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Đinh Tiên HoàngSửa đổi

Yêu cầu mở một nửa cho tôi vào thêm chi tiết. Sgnpkd (thảo luận) 08:48, ngày 22 tháng 5 năm 2019 (UTC)

Albert EinsteinSửa đổi

Nửa khóa: Để tránh bị ip phá hoại. ThanhHieu7780 (thảo luận) 13:36, ngày 9 tháng 6 năm 2019 (UTC)

Càn LongSửa đổi

Nửa khóa: Để tránh bị ip phá hoại. ThanhHieu7780 (thảo luận) 13:36, ngày 9 tháng 6 năm 2019 (UTC)