Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang


Các yêu cầu hiện tạiSửa đổi

Robo PoliSửa đổi

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – IP liên tục khởi tạo trang dù đã bị nhắc nhở. Martin L. KingI have a dream 03:36, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)

  Đã xóa  Đã khóa khả năng khởi tạo trong 1 tuần, sau thời gian đó trang sẽ tự mở khóa. Nếu sau 1 tuần mà vẫn còn bị spam thì xin báo cáo lại.  Băng Tỏa  17:07, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)

NguSửa đổi

Chào bạn! Nhờ bạn mở khóa giúp bài viết Ngu để sửa lại phần chú thích cho mục Thượng Ngu (hiện nay đơn vị hành chính này đã được nâng lên thành quận, không còn là một huyện cấp thị nữa). Cảm ơn bạn! Đặng Đình Đồng (thảo luận) 06:22, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)

@Đặng Đình Đồng:   Đã mở khóa Bạn vào sửa đi. Nhớ sửa luôn cả bài Thượng Ngu nữa nhé.  Băng Tỏa  17:02, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Thành viên:Khôi đấu vậtSửa đổi

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Bị một thành viên vô danh phá hoại dai dẳng. Nguyễn Đức Minh (Thảo luận) (Gửi thư cho tôi). 16:15, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)

@Khôi đấu vậtMinhngoc25a: Bạn Khôi mở tài khoản chưa được 4 ngày. Giờ mà khóa thì chính bạn ấy sẽ không sửa được trang thành viên của mình.  Băng Tỏa  17:04, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
@Băng Tỏa:
...chưa được 4 ngày, nếu bạn trừ mất 1 tháng.
Sau khi tấn công cá nhân một biên tập viên rất cụ thể nào đó (mà tôi sẽ không nói người đó chính là tôi), có vẻ bạn này đã quyết tâm làm lại, dịch bài khá đàng hoàng, dù còn vài điểm chưa tốt lắm, và đã được xác nhận mở rộng rồi.
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 17:10, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
OK vậy tôi đã bán khóa 3 ngày.  Băng Tỏa  17:16, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Các yêu cầu đã giải quyếtSửa đổi