Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang

Yêu cầu khóa hay mở khóa trang

Trang này dùng để yêu cầu khóamở khóa các trang, tập tin hay bản mẫu. Xin hãy viết yêu cầu của bạn dưới đây; ghi rõ yêu cầu khóa dạng gì hay yêu cầu mở khóa, cho trang nào, và lý do. Trước khi yêu cầu, xin đảm bảo là việc bạn yêu cầu thật sự cần thiết; phù hợp quy định về khóa trang và phục vụ cho lợi ích của Wikipedia; chứ không phải để bảo vệ quan điểm của riêng bạn. Sau khi yêu cầu khóa bài, trong trường hợp bạn tham gia tranh cãi, xin hãy tích cực giải quyết tranh cãi của bạn để bài được sớm mở khóa trở lại.

Những bảo quản viên khi thực hiện yêu cầu nên xem xét sự phù hợp với các quy định của Wikipedia và thông báo rõ ràng lý do thực hiện, dùng các bản mẫu thông báo thích hợp trong trang bị khóa.

Hướng dẫn

Nếu bạn muốn yêu cầu khóa hay mở khóa trang, tăng hay giảm mức khóa trang, hay muốn yêu cầu sửa trang khóa, xin hãy thực hiện các bước sau:

 1. Nếu bạn muốn yêu cầu mở khóa một trang nào đó, trước tiên hãy liên hệ bảo quản viên đã thực hiện tác vụ khóa trang đó và nhờ họ mở khóa (tên tài khoản của bảo quản viên đó được ghi lại trong lịch sử trang). Nếu vì lý do nào đó mà bảo quản viên này không phản hồi, hoặc không muốn thực hiện tác vụ mở khóa, hoặc không thể thực hiện tác vụ này được nữa thì bạn mới nên dùng đến trang này.
 2. Sử dụng nút bên dưới, tùy thuộc vào yêu cầu bạn đang muốn khóa hoặc mở khóa rồi nhập tên chính xác của trang. Nếu trang đó không nằm trong không gian tên bài viết, hãy thêm tiền tố không gian tên (ví dụ Bản mẫu:Bản mẫu ví dụ hoặc Thành viên:Thành viên ví dụ). Xin đảm bảo rằng bạn đã viết đúng từng ký tự trong tên bài khi yêu cầu khóa/mở khóa trang.
 3. Nếu bạn muốn yêu cầu khóa trang, hãy viết rõ kiểu khóa trang mà bạn muốn được áp dụng cho trang (khóa hoàn toàn, bán khóa, khóa di chuyển) và viết lý do bạn yêu cầu tác vụ khóa trang này phía dưới đề mục.
 4. Xin đừng yêu cầu khóa trang có thời hạn hay yêu cầu khóa vô thời hạn một cách tuỳ tiện.
  • Nếu có lý do cho việc khoá một trang trong một thời gian nhất định, ví dụ như để bảo vệ trang thảo luận của một thành viên trong thời gian người này bị cấm sửa đổi, xin hãy nói rõ điều này.
  • Nếu bạn muốn yêu cầu khóa vô thời hạn hoặc bán khóa một trang, hãy nhớ rằng nó chỉ áp dụng cho bài viết bị phá hoại hay tranh chấp nhiều lần, và thời gian khoá có thể tăng lên tuỳ theo mức độ phá hoại.
  • Xin lưu ý rằng thời hạn khóa trang đối với các kiểu khóa khác nhau, ví dụ khóa sửa đổi và khóa di chuyển, có thể khác nhau, ví dụ một trang có thể bị bán khóa trong hai tuần nhưng bị khóa di chuyển vô thời hạn.
 5. Ký tên sau khi kết thúc yêu cầu bằng bốn kí tự ~~~~ và nhấn Lưu trang.
 • Ghi chú: thành viên không nên yêu cầu khóa trang để tiếp tục một cuộc thảo luận ở nơi khác hoặc để bắt đầu một cuộc thảo luận về nội dung bài. Nếu yêu cầu gây tranh cãi, chứa nội dung tấn công cá nhân hoặc không văn minh, hoặc không liên quan đến vấn đề đang được nói tới, nó sẽ bị xóa khỏi trang này và yêu cầu đó sẽ không được thực hiện.


Các yêu cầu hiện tại

Anh Ngọc (nhà báo)

Vô hạn khóa xác nhận mở rộng: Phá hoại thường xuyên – Bài viết này có nguy cơ bị tài khoản phá hoại. Busta straight busta (thảo luận) 08:18, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)

    Đã khoá xác nhận mở rộng vô hạn NguyễnQuangHải19💬 11:55, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Phan Văn Giang

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Liên tục bị thêm ảnh vi phạm bản quyền. I am ITalk! 13:31, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)

@Nguyenquanghai19 – I am ITalk! 14:16, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)
    Đã bán khoá 1 tuần NguyễnQuangHải19💬 14:26, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Khóa Thảo luận Thành viên:CrossEF

Thành viên:Anh Nga đẹp trai thường đặt các câu hỏi linh tinh amogus ib 08:49, ngày 22 tháng 5 năm 2022 (UTC)

  Từ chối Đó không phải lý do khoá. Danh tl 09:21, ngày 22 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Khóa Nguyễn_Hà_Sơn

Bài viết nói về cá nhân (bản thân) Lewe2k6 (thảo luận) 19:26, ngày 22 tháng 5 năm 2022 (UTC)

  Từ chối Không có lý do khóa Nhac Ny Talk to me ♥ 01:29, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Phi Nhung

Khóa xác nhận mở rộng: Phá hoại thường xuyên – Phá hoại dai dẳng. Busta straight busta (thảo luận) 11:01, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)

  Từ chối Thành viên đã bị cấm vô hạn. NguyễnQuangHải19💬 00:41, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Alexandré Pölking

Tạm thời bán khóa: Wikipedia:Sửa đổi gây hại thường xuyên. ...Nguyễn Tấn Cường (thảo luận) 19:14, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)

    Đã khoá xác nhận mở rộng 1 tuần NguyễnQuangHải19💬 00:41, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Thành viên:NTCuong19

Khóa tự đánh dấu tuần tra vô hạn: Thành viên yêu cầu khoá. ...Nguyễn Tấn Cường (thảo luận) 19:29, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)

  Đã khoá NguyễnQuangHải19💬 00:41, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Việt vương Câu Tiễn

Khóa xác nhận mở rộng: Phá hoại thường xuyên. I am ITalk! 23:29, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)

    Đã khoá xác nhận mở rộng vô hạn NguyễnQuangHải19💬 00:41, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Le Sserafim

Tạm thời bán khóa: Wikipedia:Sửa đổi gây hại thường xuyên. T.H.D. (thảo luận) 10:08, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)

@FoxSerfaty:     Đã khoá xác nhận mở rộng 3 tháng. Bạn có thể báo cáo dải 2001:EE0:40E1:24B5:5124:18E5:817:7D7A/64WP:TNCBQV. Danh tl 13:34, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Khóa Tịnh thất Bồng Lai

@Nguyenquanghai19: Bài viết bị phá hoại khá liên tục trong khoảng thời gian từ khi hết thời hạn khóa cho đến nay, đây đang là mục tiêu sẽ bị công kích rất nhiều trong tương lai gần Hongkytran (thảo luận) 07:34, ngày 28 tháng 5 năm 2022 (UTC)

    Đã bán khoá 3 tháng NguyễnQuangHải19💬 07:47, ngày 28 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Khóa Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

 Nguyễn Hà Ngọc Vi 10:56, ngày 28 tháng 5 năm 2022 (UTC)

  Từ chối Phá hoại không nhiều. Nội dung bài cũng toàn rác. Danh tl 12:05, ngày 28 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Bản mẫu:Thông tin hiệp ước

Vô hạn khóa bản mẫu: Bản mẫu có nguy cơ bị phá hoại cao. I am ITalk! 13:49, ngày 3 tháng 6 năm 2022 (UTC)

    Đã bán khoá vô hạn 101 trang nhúng. Danh tl 17:36, ngày 3 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Amber Heard

Tạm thời bán khóa. I am ITalk! 14:28, ngày 3 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Khóa Vấn đề chính thống của nhà Triệu

Phá hoại, có nhiều chú thích, xem en:WP:REFBOMBING.  Hành trình 365 ngày 16:33, ngày 6 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên IP phá hoại, thêm thông tin kết quả mà sự kiện chưa diễn ra. Busta straight busta (thảo luận) 04:07, ngày 7 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Hoa hậu Thế giới 2021

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Thêm thông tin sai lệch. Busta straight busta (thảo luận) 04:16, ngày 7 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Nga

Tạm thời bán khóa: Wikipedia:Sửa đổi gây hại thường xuyên. Busta straight busta (thảo luận) 07:14, ngày 7 tháng 6 năm 2022 (UTC)

  Từ chối Phá hoại không nhiều. Danh tl 05:35, ngày 8 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – IP liên tục phá hoại, thêm thông tin sai lệch kết quả. Busta straight busta (thảo luận) 07:49, ngày 7 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Thành viên:KhanhCN Defender1st Minh/minerva.js

Khóa: Chỉ cho phép người tự đánh dấu tuần tra (vô hạn)

 • Lý do: Đây là trang lệnh giúp kích hoạt tính năng của người dùng.  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 05:32, ngày 8 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  Từ chối Chỉ bảo quản viên giao diện mới có thể sửa trang Javascript cá nhân của người khác. Danh tl 05:34, ngày 8 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên. I am ITalk! 02:05, ngày 9 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Khỉ

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên. I am ITalk! 02:07, ngày 9 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Pentation

Vô hạn khóa di chuyển trang: Tranh chấp tên trang / di chuyển trang. I am ITalk! 03:29, ngày 9 tháng 6 năm 2022 (UTC)

xóa trang rồi bn – 🌸NNHLtalk? 13:41, ngày 10 tháng 6 năm 2022 (UTC)
@Nguyenquanghai19 – I am ITalk! 01:11, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)
@Đơn giản là tôi: Cái tên này đã đúng hay chưa, hay do 1 thành viên nào đó bịa ra, do bài này đã từng bị xoá do tin vịt. NguyễnQuangHải19💬 01:17, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)
@Nguyenquanghai19 Chắc chắn. Đây là tên chung của bài này, được Wiki bên en và các Wiki khác sử dụng. – I am ITalk! 01:19, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Khóa Thành viên:Dulken

ngăn phá và tôi cũng không muốn sửa trang thành viên của mình nữa 🌸NNHLtalk? 13:44, ngày 10 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Khóa Thành viên:MrMisterer

Mình đi chống phá hoại nhiều nên nếu IP hay tài khoản tạo để phá hoại thấy cay là sẽ nhảy vào phá hoại trang thành viên của mình. Có ví dụ luôn ở đây; ngay hôm ấy mình có lùi lại phá hoại của cùng IP. — MrMisterer (mhm?) 05:57, ngày 13 tháng 6 năm 2022 (UTC)

    Đã khoá xác nhận mở rộng vô hạn NguyễnQuangHải19💬 14:05, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Bùi Hoàng Việt Anh

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên. Busta straight busta (thảo luận) 17:45, ngày 13 tháng 6 năm 2022 (UTC)

    Điều phối viên NguoiDungKhongDinhDanh đã bán khoá 3 tháng NguyễnQuangHải19💬 14:05, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Khóa Thành viên:Symptoms 0912AD

Bị dải IP phá hoại gần đây. Symptoms 0912AD (thảo luận) 14:36, ngày 14 tháng 6 năm 2022 (UTC)

định nhắc ông khóa trang =)) – dulken tl 14:37, ngày 14 tháng 6 năm 2022 (UTC)
    Đã bán khoá vô hạn NguyễnQuangHải19💬 14:05, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Chu Ngọc Anh (chính khách)

Tạm thời bán khóa: Wikipedia:Sửa đổi gây hại thường xuyên - ...D (thảo luận) 16:14, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Nhâm Mạnh Dũng

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên. Busta straight busta (thảo luận) 16:40, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)

    Đã khoá xác nhận mở rộng 2 tuần NguyễnQuangHải19💬 01:12, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Phan Tuấn Tài

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên. Busta straight busta (thảo luận) 08:34, ngày 16 tháng 6 năm 2022 (UTC)

  Đã bán khóa trong 1 tuần, sau thời gian đó trang sẽ tự mở khóa. Martin L. KingI have a dream 14:40, ngày 17 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Hoa hậu Quốc tế 2022

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Liên tục sửa thông tin sai lệch. Busta straight busta (thảo luận) 16:58, ngày 17 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Hoa hậu Hoàn vũ 2021

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Sửa thông tin sai lệch. Busta straight busta (thảo luận) 03:05, ngày 18 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Nguyễn Thanh Bình (cầu thủ bóng đá, sinh 2000)

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên. AsaHiguitaMizu (thảo luận) 08:43, ngày 18 tháng 6 năm 2022 (UTC)

    Đã bán khoá 1 tuần NguyễnQuangHải19💬 01:12, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Paris Saint-Germain F.C.

Tạm thời bán khóa: Wikipedia:Sửa đổi gây hại thường xuyên. AsaHiguitaMizu (thảo luận) 13:14, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)

F.C. Porto

Tạm thời bán khóa: Wikipedia:Sửa đổi gây hại thường xuyên. AsaHiguitaMizu (thảo luận) 13:22, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)

    Đã bán khoá 1 tuần NguyễnQuangHải19💬 11:07, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Real Madrid C.F.

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Phá hoại, thêm thông tin sai lệch - khoá 3 tháng, cao nhất vô hạn vì trang này có nhiều quan trọng bị nguy cơ phá hoại @Nguyenquanghai19:. Busta straight busta (thảo luận) 15:41, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)

    Đã bán khoá 1 tháng NguyễnQuangHải19💬 11:07, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Paris FC

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – @Nguyenquanghai19:. Busta straight busta (thảo luận) 15:46, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)

    Đã bán khoá 1 tuần NguyễnQuangHải19💬 11:07, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Manchester City F.C.

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Bài viết bị nhiều IP liên tục phá hoại @Nguyenquanghai19:. Busta straight busta (thảo luận) 15:54, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)

    Đã khoá xác nhận mở rộng 2 tuần NguyễnQuangHải19💬 11:07, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

FC Nantes

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Bài viết này do sự kiện xảy ra. Busta straight busta (thảo luận) 16:02, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Khóa Thành viên:Acebum2020

Bị phá hoại. .polishcatsmybeloved 04:38, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Bản mẫu:Vòng đấu loại trực tiếp FIFA 2014

Vô hạn bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Trang này có nguy cơ phá hoại @Nguyenquanghai19:. Busta straight busta (thảo luận) 16:29, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

  Phản đối 1 lần lùi sửa trong 4 năm. – I am ITalk! 11:27, ngày 22 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  Đã rút lại yêu cầu Busta straight busta (thảo luận) 11:53, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Giải vô địch bóng đá thế giới 2014

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Liên tục sửa thông tin sai lệch, tôi yêu cầu bạn @Nguyenquanghai19: khoá 1 tháng. Busta straight busta (thảo luận) 16:34, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Gạo nếp gạo tẻ

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên. I am ITalk! 11:21, ngày 22 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Frenkie de Jong

Tạm thời bán khóa: Wikipedia:Sửa đổi gây hại thường xuyên – Thêm thông tin sai lệch vì do sự kiện. Busta straight busta (thảo luận) 13:54, ngày 22 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Liên tục thêm thông tin sai lệch, bút chiến Busta straight busta (thảo luận) 11:42, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Đen (rapper)

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Thường xuyên bị phá hoại cả IP đến cả người dùng.  Меня зовут Мейко Συζητώ 08:52, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)

  Đã khóa. P.T.Đ (thảo luận) 02:56, ngày 27 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Hội Tam Hoàng

Bán khóa: Phá hoại thường xuyên. I am ITalk! 13:25, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)

  Đã khóa. P.T.Đ (thảo luận) 02:55, ngày 27 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Jirawat Sutivanichsak

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên. I am ITalk! 14:43, ngày 25 tháng 6 năm 2022 (UTC)

  Đã khóa. P.T.Đ (thảo luận) 02:55, ngày 27 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Liên tục phá hoại, thêm thông tin sai lệch, bút chiến. Busta straight busta (thảo luận) 12:48, ngày 26 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Thủy Tiên (ca sĩ)

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên. Busta straight busta (thảo luận) 13:19, ngày 26 tháng 6 năm 2022 (UTC)

  Đã khóa. P.T.Đ (thảo luận) 02:54, ngày 27 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Pau FC

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Bài thường xuyên bị sửa đổi thiếu tính xây dựng, phá hoại để tấn công cá nhân ai đó!.  Меня зовут Мейко Συζητώ 13:20, ngày 26 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Bài này nên được bán khóa một thời gian để hạ nhiệt. – Chè thập cẩm nước cốt dừa 🎶lên nhạc🎶 00:32, ngày 27 tháng 6 năm 2022 (UTC)
  Đã khóa. P.T.Đ (thảo luận) 02:51, ngày 27 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Nguyễn Quang Hải (sinh 1997)

Tạm thời bán khóa: Wikipedia:Sửa đổi gây hại thường xuyên – Trang này quan trọng - thêm thông tin sai lệch do sự kiện xảy ra @Nguyenquanghai19:. Busta straight busta (thảo luận) 14:12, ngày 26 tháng 6 năm 2022 (UTC)

  Đã khóa. P.T.Đ (thảo luận) 02:51, ngày 27 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Miu Lê

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên. Busta straight busta (thảo luận) 14:27, ngày 26 tháng 6 năm 2022 (UTC)

  Đã khóa. P.T.Đ (thảo luận) 02:50, ngày 27 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Thêm thông tin sai lệch. Busta straight busta (thảo luận) 06:40, ngày 27 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Lê Công Vinh

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên. I am ITalk! 14:33, ngày 27 tháng 6 năm 2022 (UTC)

  Đã bán khóa trong 1 tuần, sau thời gian đó trang sẽ tự mở khóa. Martin L. KingI have a dream 08:10, ngày 28 tháng 6 năm 2022 (UTC)