Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang

Yêu cầu khóa hay mở khóa trang

Trang này dùng để yêu cầu khóamở khóa các trang, tập tin hay bản mẫu. Xin hãy viết yêu cầu của bạn dưới đây; ghi rõ yêu cầu khóa dạng gì hay yêu cầu mở khóa, cho trang nào, và lý do. Trước khi yêu cầu, xin đảm bảo là việc bạn yêu cầu thật sự cần thiết; phù hợp quy định về khóa trang và phục vụ cho lợi ích của Wikipedia; chứ không phải để bảo vệ quan điểm của riêng bạn. Sau khi yêu cầu khóa bài, trong trường hợp bạn tham gia tranh cãi, xin hãy tích cực giải quyết tranh cãi của bạn để bài được sớm mở khóa trở lại.

Những bảo quản viên khi thực hiện yêu cầu nên xem xét sự phù hợp với các quy định của Wikipedia và thông báo rõ ràng lý do thực hiện, dùng các bản mẫu thông báo thích hợp trong trang bị khóa.

Hướng dẫn

Nếu bạn muốn yêu cầu khóa hay mở khóa trang, tăng hay giảm mức khóa trang, hay muốn yêu cầu sửa trang khóa, xin hãy thực hiện các bước sau:

 1. Nếu bạn muốn yêu cầu mở khóa một trang nào đó, trước tiên hãy liên hệ bảo quản viên đã thực hiện tác vụ khóa trang đó và nhờ họ mở khóa (tên tài khoản của bảo quản viên đó được ghi lại trong lịch sử trang). Nếu vì lý do nào đó mà bảo quản viên này không phản hồi, hoặc không muốn thực hiện tác vụ mở khóa, hoặc không thể thực hiện tác vụ này được nữa thì bạn mới nên dùng đến trang này.
 2. Sử dụng nút bên dưới, tùy thuộc vào yêu cầu bạn đang muốn khóa hoặc mở khóa rồi nhập tên chính xác của trang. Nếu trang đó không nằm trong không gian tên bài viết, hãy thêm tiền tố không gian tên (ví dụ Bản mẫu:Bản mẫu ví dụ hoặc Thành viên:Thành viên ví dụ). Xin đảm bảo rằng bạn đã viết đúng từng ký tự trong tên bài khi yêu cầu khóa/mở khóa trang.
 3. Nếu bạn muốn yêu cầu khóa trang, hãy viết rõ kiểu khóa trang mà bạn muốn được áp dụng cho trang (khóa hoàn toàn, bán khóa, khóa di chuyển) và viết lý do bạn yêu cầu tác vụ khóa trang này phía dưới đề mục.
 4. Xin đừng yêu cầu khóa trang có thời hạn hay yêu cầu khóa vô thời hạn một cách tuỳ tiện.
  • Nếu có lý do cho việc khoá một trang trong một thời gian nhất định, ví dụ như để bảo vệ trang thảo luận của một thành viên trong thời gian người này bị cấm sửa đổi, xin hãy nói rõ điều này.
  • Nếu bạn muốn yêu cầu khóa vô thời hạn hoặc bán khóa một trang, hãy nhớ rằng nó chỉ áp dụng cho bài viết bị phá hoại hay tranh chấp nhiều lần, và thời gian khoá có thể tăng lên tuỳ theo mức độ phá hoại.
  • Xin lưu ý rằng thời hạn khóa trang đối với các kiểu khóa khác nhau, ví dụ khóa sửa đổi và khóa di chuyển, có thể khác nhau, ví dụ một trang có thể bị bán khóa trong hai tuần nhưng bị khóa di chuyển vô thời hạn.
 5. Ký tên sau khi kết thúc yêu cầu bằng bốn kí tự ~~~~ và nhấn Lưu trang.
 • Ghi chú: thành viên không nên yêu cầu khóa trang để tiếp tục một cuộc thảo luận ở nơi khác hoặc để bắt đầu một cuộc thảo luận về nội dung bài. Nếu yêu cầu gây tranh cãi, chứa nội dung tấn công cá nhân hoặc không văn minh, hoặc không liên quan đến vấn đề đang được nói tới, nó sẽ bị xóa khỏi trang này và yêu cầu đó sẽ không được thực hiện.


Các yêu cầu hiện tại

Phạm Xuân Thăng

Tạm thời bán khóa: Wikipedia:Sửa đổi gây hại thường xuyên – Thêm nội dung ko nguồn, ko trung lập. @Nguyenquanghai19:@Mongrangvebet:  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 10:09, ngày 7 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – @Nguyenmy2302:, @Nguyenquanghai19:.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 11:22, ngày 8 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y Đã bán khóa 1 tháng. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:22, ngày 8 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thúy Kiều

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – @Nguyenmy2302:, @Nguyenquanghai19:, @Mongrangvebet:.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 00:39, ngày 9 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bạn Mongrangvebet đã bán khóa bài vô hạn, nhưng theo mình thấy các sửa đổi không có dấu hiệu phá hoại liên tục trong thời gian kéo dài, cộng với đó là lần khóa trước mới chỉ dừng ở mức bán khóa 1 tuần, nên mình đã hạ thời hạn bán khóa bài xuống 3 tháng; nếu sau đó vẫn tiếp tục có phá hoại mới thì sẽ khóa tăng tiến lên. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:41, ngày 9 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đạo giáo Việt Nam

Vô hạn khóa xác nhận mở rộng: Wikipedia:Tài khoản con rối thường xuyên – Rối MiG sửa @Nguyentrongphu:.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 10:08, ngày 9 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cải cách giáo dục ở Việt Nam

Vô hạn khóa xác nhận mở rộng: Wikipedia:Tài khoản con rối thường xuyên – Rối MiG sửa. @Nguyentrongphu:  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 10:16, ngày 9 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hoa hậu Thế giới

Tạm thời bán khóa: Wikipedia:Sửa đổi gây hại thường xuyên.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 11:25, ngày 9 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y Xét thấy bài viết không cần cập nhật thường xuyên, cùng với đó là tiền sử phá hoại liên tục tại bài (có cả thành viên tự động xác nhận), nên mình đã khóa 30/500 trong vòng 3 tháng. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:37, ngày 9 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Liên tục phá hoại. @Nguyenmy2302:.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 12:47, ngày 9 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y Đã bán khóa 3 tháng. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:33, ngày 9 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Liên tục phá hoại. @Nguyenmy2302:.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 10:11, ngày 10 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

    Đã bán khoá 3 tháng – NguyễnQuangHải19💬 06:10, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cris Phan

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Khoá 1-3 tháng. @Nguyenmy2302:, @Nguyenquanghai19:.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 03:14, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

    Đã bán khoá 1 tháng – NguyễnQuangHải19💬 06:08, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hoàng Đăng Huệ

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên. BLACKPINKIn your area 13:35, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

    Đã bán khoá 1 tháng – NguyễnQuangHải19💬 01:04, ngày 13 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bản mẫu:WMF-legal banned user

Vô hạn khóa hoàn toàn: @Plantaest: Bản mẫu được sử dụng bởi WMFOffice dùng để thông báo rằng thành viên đã bị cấm bởi WMF. Mức khoá: KTVBM để đồng bộ với bên en. BLACKPINKIn your area 11:13, ngày 13 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Đã khóa. Dang (thảo luận) 11:31, ngày 13 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hoa hậu Hoàn vũ

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 14:46, ngày 15 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Đã khóa. Dang (thảo luận) 14:48, ngày 15 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tứ đại Hoa hậu

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 09:10, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y Đã khóa 3 tháng – — Dr. Voirloup💬 09:31, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lê Minh Đảo

Tạm thời bán khóa: Liên tục bút chiến sửa đổi giữa 2001:EE0:4081:E8CA:FC59:9254:C282:9E6EGan ngỗng béo, xoá phần nội dung của IP, lùi lại sửa đổi của Gan ngỗng béo.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 09:30, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y Đã khóa 1 tháng vì sửa đổi thiếu tính xây dựng – — Dr. Voirloup💬 09:34, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

SGO48

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Phá hoại liên wiki. BLACKPINKIn your area 14:19, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Khóa FIFA 100

Bài thường xuyên bị phá hoại  Jimmy Blues  06:07, ngày 19 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Liên tục bị phá hoại thời gian dài. BLACKPINKIn your area 06:59, ngày 19 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y Khóa 3 tháng – — Dr. Voirloup💬 14:50, ngày 19 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bản mẫu:Bảng xếp hạng V.League 1 2022

Vô hạn bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Liên tục bị IP phá hoại + Thông tin đã cập nhật xong, không cần thay đổi nữa. Là tôi Cần cố gắng hơn 03:16, ngày 20 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

John Cena

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 10:52, ngày 22 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Bài tiếp theo trong số chùm bài về hoa hậu bị phá hoại. @Nguyenmy2302Nguyenquanghai19:. BLACKPINKIn your area 16:49, ngày 23 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y Tạm khóa 30/500 trong 2 tuần vì biên độ phá hoại của bài chưa đáng kể, nhưng có thành viên phá hoại có thể đã có quyền tự xác nhận. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:59, ngày 23 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Jimin (ca sĩ, sinh 1995)

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên. BLACKPINKIn your area 15:18, ngày 24 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mark Zuckerberg

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Khoá 1–3 tháng. @Nguyenmy2302:, @Nguyenquanghai19:.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 13:35, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

    Đã bán khoá 3 tháng – NguyễnQuangHải19💬 16:01, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Khóa Hoa hậu Trái Đất 2022

Liên tục bị IP phá hoại, chỉnh sửa kết quả sai lệch Beautyvietnam (thảo luận) 08:23, ngày 30 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Việt Nam Quốc dân Đảng

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Khoá 3-6 tháng. @Nguyenquanghai19, Nguyenmy2302, và Nguyentrongphu:.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 13:10, ngày 30 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y Đã khóa – — Dr. Voirloup💬 13:27, ngày 30 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thể loại:Thành viên Wikipedia bis

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên. Là tôi Cần cố gắng hơn 10:46, ngày 1 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Nguyenmy2302 – Là tôi Cần cố gắng hơn 10:46, ngày 1 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Y – Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:48, ngày 1 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]