Trợ giúp:Mục lục/Duyệt/Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật
Công cụ để làm cho Wikipedia tốt hơn.
Danh mục các lớp CSS (tiếng Anh)
Sửa bài viết quá dài mà bạn không sửa được
Phần mềm MediaWiki
Trung tâm người dùng MediaWiki (tiếng Anh) - giúp cài đặt và cấu hình phần mềm MediaWiki mà chạy Wikipedia, dành cho những ai muốn cài đặt wiki của riêng mình.
Hướng dẫn sử dụng MediaWiki (tiếng Anh) - giúp sử dụng nói chung phần mềm MediaWiki mà chạy Wikipedia.
Wikipedia:Thảo luận
Yêu cầu và báo lỗi (tiếng Anh)
Browser notes
Robot
Tải nội dung Wikipedia (tiếng Anh) - cách tải xuống nội dung của Wikipedia và Wikimedia
Xuất trang dưới dạng XML
Bàn tham khảo - Hỏi đáp về nhiều chủ đề trong đó có cả máy tính và phần mềm