Wikipedia:Phủ nhận về luật pháp

WIKIPEDIA KHÔNG ĐƯA RA Ý KIẾN VỀ LUẬT PHÁP

Wikipedia chứa đựng rất nhiều bài viết có đề tài luật pháp; dù vậy không có bất kì bảo đảm nào về sự chính xác của các bài viết. Các bài viết đề cập đến những vấn đề luật pháp không phải lúc nào cũng là sự thật, đúng đắn và chính xác. Pháp luật thay đổi tuỳ theo từng địa phương và nó phát triển theo thời gian—đôi khi rất nhanh. Ngay cả khi một quan điểm luật pháp đưa ra là chính xác, nó có thể chỉ chính xác trong một phạm vi tài phán của cá nhân đăng thông tin ấy; tương tự, những điều luật có thể thay đổi, sửa chữa hoặc phủ quyết vì những chuyển biến tiếp theo kể từ khi mục từ ấy được đăng trên Wikipedia.

Những thông tin về luật pháp cung cấp bởi Wikipedia có tốt lắm thì cũng chỉ mang tính tổng quát và không thể thay thế cho lời khuyên của một chuyên gia có bằng cấp ví dụ như bởi một viên chức có thẩm quyền với kiến thức đặc biệt có thể áp dụng chúng vào những hoàn cảnh cụ thể trong trường hợp của bạn. Hãy liên lạc với hội luật sư, hội luật gia địa phương hoặc những hội đoàn luật học tương tự trong phạm vi tài phán của bạn để được giới thiệu đến một chuyên viên luật pháp đủ tư cách nếu bạn không có khả năng để gặp một luật sư, trợ lý luật pháp hoặc chuyên viên luật.

Không có bất cứ cá nhân cộng tác viên, bảo quản viên, phát triển viên hay nhà hảo tâm nào của Wikipedia hoặc những ai có liên hệ với Wikipedia chịu bất kỳ trách nhiệm gì về kết quả hoặc hậu quả của những cố gắng nhằm sử dụng hoặc làm theo những thông tin đúng hoặc sai được đăng tải trong trang web này.

Không có bất cứ điều gì trong Wikipedia.org hoặc trong mọi dự án khác của Wikimedia Foundation Inc. được xem là sự cố gắng để cung cấp hoặc đề xuất một ý kiến về luật pháp hay tiến hành việc thực hành luật pháp.