Wikipedia:Phủ nhận y khoa

WIKIPEDIA KHÔNG ĐƯA RA LỜI KHUYÊN Y KHOA

Wikipedia chứa đựng rất nhiều bài viết có chủ đề y khoa; dù vậy không có bất kì bảo đảm nào về sự chính xác của các bài viết. Tuyệt đối không có một bảo đảm nào rằng những tuyên bố trong các bài viết đề cập đến những vấn đề y khoa là sự thật, đúng đắn và chính xác. Đại đa số các bài viết này được viết, một phần hoặc toàn bộ, bởi những người không phải là chuyên gia y khoa. Ngay cả nếu một nhận định về y khoa là chính xác, nó có thể không áp dụng được cho bạn hoặc những triệu chứng của bạn.

Những thông tin về y khoa cung cấp bởi Wikipedia có tốt lắm thì cũng chỉ mang tính tổng quát và không thể thay thế cho lời khuyên của một chuyên gia y khoa (chẳng hạn như một bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, v.v...). Wikipedia không phải là một bác sĩ.

Không có bất cứ cá nhân cộng tác viên, bảo quản viên, phát triển viên hay nhà hảo tâm nào của Wikipedia hoặc những ai có liên hệ với Wikipedia chịu bất kỳ trách nhiệm gì về kết quả hoặc hậu quả của những cố gắng nhằm sử dụng hoặc làm theo những thông tin đúng hoặc sai được đăng tải trong trang web này.

Không có bất cứ điều gì trong Wikipedia.org hoặc trong mọi dự án khác của Wikimedia Foundation Inc. được xem là sự cố gắng để cung cấp hoặc đề xuất một ý kiến về y khoa hay tiến hành việc thực hành y khoa.