Wikipedia:Tự mạo hiểm khi dùng

TỰ MẠO HIỂM KHI DÙNG WIKIPEDIA

XIN HIỂU RẰNG BẤT KÌ THÔNG TIN BẠN TÌM ĐƯỢC TRÊN WIKIPEDIA CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH XÁC, LẠC ĐỀ, NGUY HIỂM, GÂY NGHIỆN, THIẾU ĐẠO ĐỨC HOẶC KHÔNG HỢP PHÁP.

Một số thông tin trên Wikipedia có thể gây ra một sự mạo hiểm không lường trước cho những độc giả truy cập hoặc áp dụng những thông tin vào công việc của họ hoặc quảng bá những thông tin đó cho những người khác.

Không có bất cứ tác giả, cộng tác viên, quản trị viên, người phá hoại, hoặc bất kì ai có liên hệ với Wikipedia, phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào cho việc sử dụng những thông tin trong hoặc được liên kết từ các trang của trang web này.

Xin hãy dùng tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng những thông tin bạn lấy được từ Wikipedia là chính xác và đã được xác minh. Hãy kiểm tra nguồn gốc ghi ở cuối bài viết. Hãy đọc trang thảo luậnlịch sử phiên bản của bài viết để xem có bất đồng kéo dài với nội dung bài viết hay không. Hãy kiểm tra lại tất cả thông tin bằng những nguồn độc lập.

Nếu có những đề xuất về những hoạt động mang tính nguy hại, không hợp pháp hoặc thiếu đạo đức, xin hãy nhớ rằng bất kỳ ai cũng có thể đưa được thông tin này lên Wikipedia và họ có thể không có đủ tư chất để cung cấp cho bạn những thông tin hoặc để thông báo cho bạn biết về những biện pháp an toàn, hoặc những hướng dẫn về phòng ngừa thương tật hoặc những thiệt hại khác trên cơ thể, tài sản hoặc danh dự của bạn. Nếu bạn cần lời khuyên cụ thể (ví dụ như y khoa, luật pháp, quản lý rủi ro) xin hãy tìm đến một chuyên gia có bằng cấp hoặc hiểu biết về lĩnh vực ấy.

Wikipedia không được thẩm định chéo đồng nhất; mặc dù người đọc có thể sửa chữa những lỗi sai hoặc xóa bỏ những đề nghị thiếu chính xác, họ không có nghĩa vụ pháp lý để làm việc ấy. Tất cả thông tin đọc được ở đây đều không được đảm bảo sẽ phù hợp cho bất kỳ mục đích nào hoặc hình thức sử dụng như thế nào.

Không thể có đòi hỏi bồi thường do hậu quả từ Wikipedia, vì trang web này là một tập thể tình nguyện của các cá nhân được xây dựng một cách tự do để tạo ra những nguồn mở liên mạng cho các tài nguyên về giáo dục, văn hoá và thông tin. Những thông tin này được cung cấp cho bạn miễn phí và không có một thoả ước hoặc đồng tình giữa bạn và Wikipedia về việc bạn sử dụng hoặc sửa đổi những thông tin này vượt quá Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi (CC BY-SA) và Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (GFDL); cũng như không có bất cứ ai tại Wikipedia chịu trách nhiệm nếu ai đó thay đổi, hiệu đính, sửa chữa hoặc xoá bỏ bất cứ thông tin mà bạn lưu lại trên Wikipedia hoặc những công trình liên quan.

KHÔNG NÊN TIN TƯỞNG HOÀN TOÀN VÀO NHỮNG GÌ TÌM THẤY Ở WIKIPEDIA MÀ CHƯA ĐƯỢC BẠN XÁC MINH MỘT CÁCH ĐỘC LẬP.