Danh sách các địa chỉ IP và thành viên đang bị cấm

Tìm một thành viên bị cấm
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
03:24, ngày 21 tháng 10 năm 2021 Cấm tự động #99261 03:24, ngày 22 tháng 10 năm 2021
còn 18 giờ và 6 phút nữa
P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “ForbesVietnamOfficial” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm ForbesVietnamOfficial là ”Sử dụng Wikipedia với mục đích spam hoặc quảng cáo
18:18, ngày 20 tháng 10 năm 2021 ForbesVietnamOfficial (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Sử dụng Wikipedia với mục đích spam hoặc quảng cáo
18:18, ngày 20 tháng 10 năm 2021 125.235.239.204 (Thảo luận) 18:18, ngày 27 tháng 10 năm 2021
còn 6 ngày và 9 giờ nữa
P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Phá hoại
08:53, ngày 20 tháng 10 năm 2021 Abc0910 (Thảo luận | đóng góp) 08:53, ngày 23 tháng 10 năm 2021
còn 1 ngày, 23 giờ và 35 phút nữa
P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Tấn công cá nhân hoặc quấy rối
17:57, ngày 19 tháng 10 năm 2021 ZLSYBDSN (Thảo luận | đóng góp) 17:57, ngày 26 tháng 10 năm 2021
còn 5 ngày, 8 giờ và 39 phút nữa
P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Phá hoại
17:15, ngày 19 tháng 10 năm 2021 Condien123 (Thảo luận | đóng góp) 17:15, ngày 26 tháng 10 năm 2021
còn 5 ngày, 7 giờ và 56 phút nữa
P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Phá hoại
23:08, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Democratical (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:08, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Jeanjaccus (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:08, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Tapcanbeo (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:07, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Samirty (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm
23:07, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Hellovinhtan (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:07, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Tuscrt (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:07, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Anhcaden (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:06, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Smalltalk12 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:06, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Nudet (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:06, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Yeuminhrau (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:06, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Gtyer (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:05, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Mechua12 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:05, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Danmientay (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:05, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Dongkhoi (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:05, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Letuthanhtri (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:04, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Tatonkimmao (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:04, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Tatunuhon (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:04, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Congchuachim (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:03, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Maidiemanh (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:03, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Nuoccohoa (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:02, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Antitap (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:02, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Amthamyeuem (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:02, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Tyhui (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:01, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Xonatar (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:01, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Hockinhtehoc (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:01, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Amatacy (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:01, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Quansuvn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:00, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Ghienphim (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:00, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Dercer (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
23:00, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Parkchunheo (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Quanluchn
20:27, ngày 18 tháng 10 năm 2021 丁慶 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Con rối của thành viên bị cấm
19:40, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Anh Ngữ TalkFirst (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Sử dụng Wikipedia với mục đích spam hoặc quảng cáo
18:53, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Chó Nghệ An (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Vi phạm quy định về tên người dùng
12:01, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Phucthangqn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Sử dụng Wikipedia với mục đích spam hoặc quảng cáo
16:19, ngày 17 tháng 10 năm 2021 Qweki123 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Sử dụng Wikipedia với mục đích spam hoặc quảng cáo
08:06, ngày 17 tháng 10 năm 2021 Xây dựng Cà Mau (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Sử dụng Wikipedia với mục đích spam hoặc quảng cáo
17:37, ngày 16 tháng 10 năm 2021 Trần Đông Minh (đạo diễn) (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Sử dụng Wikipedia với mục đích spam hoặc quảng cáo
17:21, ngày 16 tháng 10 năm 2021 Anhcutai (Thảo luận | đóng góp) vô hạn ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Con rối của thành viên bị cấm: Dùng nhận dạng vịt
19:22, ngày 15 tháng 10 năm 2021 Trutechy (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Trankimtuyensg
19:22, ngày 15 tháng 10 năm 2021 Kuneter (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Trankimtuyensg
19:22, ngày 15 tháng 10 năm 2021 Nguoitronggianghovn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Trankimtuyensg
19:21, ngày 15 tháng 10 năm 2021 Thichdaihoc (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Trankimtuyensg
19:21, ngày 15 tháng 10 năm 2021 Anhkimtien (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Trankimtuyensg
19:21, ngày 15 tháng 10 năm 2021 Yuteee (Thảo luận | đóng góp) vô hạn DHN (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Trankimtuyensg
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối