Danh sách các địa chỉ IP và thành viên đang bị cấm

Tìm một thành viên bị cấm
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
17:17, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Cấm tự động #92501 17:17, ngày 9 tháng 4 năm 2020
còn 18 giờ và 9 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Xóa nội dung trang
16:33, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Cấm tự động #92521 16:33, ngày 9 tháng 4 năm 2020
còn 17 giờ và 25 phút nữa
ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “2.229 người đóng góp gần đây” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm 2.229 người đóng góp gần đây là ”Có thái độ dọa dẫm/quấy rối: Nhiều lần vi phạm thái độ văn minh”
16:33, ngày 8 tháng 4 năm 2020 2.229 người đóng góp gần đây (Thảo luận | đóng góp) 16:33, ngày 10 tháng 4 năm 2020
còn 1 ngày, 17 giờ và 25 phút nữa
ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Có thái độ dọa dẫm/quấy rối: Nhiều lần vi phạm thái độ văn minh
15:07, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Cấm tự động #92519 15:07, ngày 9 tháng 4 năm 2020
còn 15 giờ và 59 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Www88yes” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Www88yes là ”Spam/Advertising”
15:07, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Www88yes (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/Advertising
14:30, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Cấm tự động #92507 14:30, ngày 9 tháng 4 năm 2020
còn 15 giờ và 23 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Xóa nội dung trang
13:12, ngày 8 tháng 4 năm 2020 113.185.44.0/24 (Thảo luận) 13:12, ngày 15 tháng 4 năm 2020
còn 6 ngày, 14 giờ và 5 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
12:50, ngày 8 tháng 4 năm 2020 2001:ee0:231:4f38::/64 (Thảo luận) 12:50, ngày 8 tháng 5 năm 2020
còn 29 ngày, 13 giờ và 42 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
11:49, ngày 8 tháng 4 năm 2020 2001:ee0:23b::/48 (Thảo luận) 11:49, ngày 15 tháng 4 năm 2020
còn 6 ngày, 12 giờ và 41 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
11:48, ngày 8 tháng 4 năm 2020 2001:ee0:23b:e15::/64 (Thảo luận) 11:48, ngày 8 tháng 5 năm 2020
còn 29 ngày, 12 giờ và 40 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
11:26, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Cấm tự động #92513 11:26, ngày 9 tháng 4 năm 2020
còn 12 giờ và 19 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Manhchoibong1” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Manhchoibong1 là ”Thêm thông tin sai lệch”
11:26, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Manhchoibong1 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Thêm thông tin sai lệch
11:14, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Cấm tự động #92511 11:14, ngày 9 tháng 4 năm 2020
còn 12 giờ và 6 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Tuanminh01 đẹp trai nhất” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Tuanminh01 đẹp trai nhất là ””
11:13, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Tuanminh01 đẹp trai nhất (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
11:03, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Cấm tự động #92509 11:03, ngày 9 tháng 4 năm 2020
còn 11 giờ và 56 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Dinhvivnetgps” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Dinhvivnetgps là ”Spam/advertising”
11:03, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Dinhvivnetgps (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
10:18, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Cấm tự động #92505 10:18, ngày 9 tháng 4 năm 2020
còn 11 giờ và 10 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Thienvankcvgk” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Thienvankcvgk là ””
10:17, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Karenphungdung (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • chức năng tự động cấm bị tắt
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
10:17, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Thienvankcvgk (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:35, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Cấm tự động #92503 09:35, ngày 9 tháng 4 năm 2020
còn 10 giờ và 27 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Sonmv” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Sonmv là ”Spam quảng cáo”
09:35, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Sonmv (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
08:46, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Minhtuandd82 (Thảo luận | đóng góp) 17:17, ngày 10 tháng 4 năm 2020
còn 1 ngày, 18 giờ và 9 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Xóa nội dung trang
08:43, ngày 8 tháng 4 năm 2020 2001:ee0:4bda:d1d0::/64 (Thảo luận) 08:43, ngày 8 tháng 5 năm 2020
còn 29 ngày, 9 giờ và 35 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
08:29, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Cấm tự động #92451 08:29, ngày 9 tháng 4 năm 2020
còn 9 giờ và 22 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Giang.nguyenthithu” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Giang.nguyenthithu là ”Spam/advertising”
05:30, ngày 8 tháng 4 năm 2020 2001:ee0:49a4:f080::/64 (Thảo luận) 05:30, ngày 15 tháng 4 năm 2020
còn 6 ngày, 6 giờ và 23 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
04:51, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Cấm tự động #92497 04:51, ngày 9 tháng 4 năm 2020
còn 5 giờ và 43 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Gia Lê Auto” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Gia Lê Auto là ”Spam/advertising”
04:51, ngày 8 tháng 4 năm 2020 Gia Lê Auto (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
03:58, ngày 8 tháng 4 năm 2020 2001:ee0:4949:4530::/64 (Thảo luận) 03:58, ngày 15 tháng 4 năm 2020
còn 6 ngày, 4 giờ và 50 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Thêm thông tin sai lệch
03:12, ngày 8 tháng 4 năm 2020 14.191.11.7 (Thảo luận) 03:12, ngày 10 tháng 4 năm 2020
còn 1 ngày, 4 giờ và 5 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
23:32, ngày 7 tháng 4 năm 2020 2402:800:61a5:b4a0::/64 (Thảo luận) 23:32, ngày 7 tháng 5 năm 2020
còn 29 ngày và 24 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
16:49, ngày 7 tháng 4 năm 2020 Thamhiemcantho (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/Advertising
15:29, ngày 7 tháng 4 năm 2020 Dungalovp (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
14:58, ngày 7 tháng 4 năm 2020 EBuyNáils (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
13:11, ngày 7 tháng 4 năm 2020 Detoxblanc (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
13:09, ngày 7 tháng 4 năm 2020 2001:ee0:4bb3:1ee0::/64 (Thảo luận) 13:09, ngày 14 tháng 4 năm 2020
còn 5 ngày, 14 giờ và 1 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
12:39, ngày 7 tháng 4 năm 2020 1.54.251.237 (Thảo luận) 12:39, ngày 14 tháng 4 năm 2020
còn 5 ngày, 13 giờ và 31 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Thêm thông tin sai lệch
11:52, ngày 7 tháng 4 năm 2020 171.236.141.90 (Thảo luận) 11:52, ngày 14 tháng 4 năm 2020
còn 5 ngày, 12 giờ và 44 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
11:06, ngày 7 tháng 4 năm 2020 Huybui1010 (Thảo luận | đóng góp) 11:06, ngày 14 tháng 4 năm 2020
còn 5 ngày, 11 giờ và 59 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Xóa nội dung trang
10:14, ngày 7 tháng 4 năm 2020 Fenfa123 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
10:07, ngày 7 tháng 4 năm 2020 2402:800:61ae:b95a::/64 (Thảo luận) 10:07, ngày 21 tháng 4 năm 2020
còn 12 ngày, 10 giờ và 59 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
09:14, ngày 7 tháng 4 năm 2020 Henago (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
09:07, ngày 7 tháng 4 năm 2020 Sttruyen (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
08:30, ngày 7 tháng 4 năm 2020 2001:ee0:4da2:9060::/64 (Thảo luận) 08:30, ngày 14 tháng 4 năm 2020
còn 5 ngày, 9 giờ và 22 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
08:26, ngày 7 tháng 4 năm 2020 113.185.44.68 (Thảo luận) 08:26, ngày 14 tháng 4 năm 2020
còn 5 ngày, 9 giờ và 19 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
07:45, ngày 7 tháng 4 năm 2020 14.234.146.48 (Thảo luận) 07:45, ngày 14 tháng 4 năm 2020
còn 5 ngày, 8 giờ và 37 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
05:49, ngày 7 tháng 4 năm 2020 113.177.69.66 (Thảo luận) 05:49, ngày 14 tháng 4 năm 2020
còn 5 ngày, 6 giờ và 41 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Thêm thông tin sai lệch
03:37, ngày 7 tháng 4 năm 2020 Xuongkhopscc (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
02:59, ngày 7 tháng 4 năm 2020 Fptinternetnet (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Thái Nhi (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không được chấp nhận
02:57, ngày 7 tháng 4 năm 2020 NI99A6969 (Thảo luận | đóng góp) 02:57, ngày 9 tháng 4 năm 2020
còn 3 giờ và 49 phút nữa
Thái Nhi (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Phá hoại
01:31, ngày 7 tháng 4 năm 2020 JTEXPRESSVN (Thảo luận | đóng góp) vô hạn TuanUt (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
Tên thành viên không được chấp nhận
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối