Danh sách các địa chỉ IP và thành viên đang bị cấm

Tìm một thành viên bị cấm
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
04:05, ngày 26 tháng 1 năm 2020 2402:800:634c:aa52::/64 (Thảo luận) 04:05, ngày 28 tháng 1 năm 2020
còn 1 ngày, 20 giờ và 1 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
15:37, ngày 25 tháng 1 năm 2020 Cấm tự động #91221 15:37, ngày 26 tháng 1 năm 2020
còn 7 giờ và 34 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Mocthienhuong” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Mocthienhuong là ”Spam quảng cáo”
15:16, ngày 25 tháng 1 năm 2020 Mocthienhuong (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
13:38, ngày 25 tháng 1 năm 2020 Cấm tự động #91219 13:38, ngày 26 tháng 1 năm 2020
còn 5 giờ và 35 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Wiki là rác” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Wiki là rác là ”Cho thông tin rác vào trang”
10:57, ngày 25 tháng 1 năm 2020 116.107.94.58 (Thảo luận) 10:57, ngày 27 tháng 1 năm 2020
còn 1 ngày, 2 giờ và 53 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Xóa nội dung trang
10:03, ngày 25 tháng 1 năm 2020 2402:800:6235:34fe::/64 (Thảo luận) 10:03, ngày 1 tháng 2 năm 2020
còn 6 ngày và 2 giờ nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
10:03, ngày 25 tháng 1 năm 2020 Cấm tự động #91216 10:03, ngày 26 tháng 1 năm 2020
còn 2 giờ nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Tuanhung123zz4” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Tuanhung123zz4 là ”Cho thông tin rác vào trang”
09:58, ngày 25 tháng 1 năm 2020 Tuanhung123zz4 (Thảo luận | đóng góp) 09:58, ngày 1 tháng 2 năm 2020
còn 6 ngày, 1 giờ và 55 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
09:54, ngày 25 tháng 1 năm 2020 Cấm tự động #91214 09:54, ngày 26 tháng 1 năm 2020
còn 1 giờ và 51 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Wiki là rác” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Wiki là rác là ”Cho thông tin rác vào trang”
09:54, ngày 25 tháng 1 năm 2020 Wiki là rác (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
05:46, ngày 25 tháng 1 năm 2020 67.71.158.0/23 (Thảo luận) 05:46, ngày 25 tháng 1 năm 2025
còn 4 năm, 364 ngày, 22 giờ và 25 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 
00:31, ngày 23 tháng 1 năm 2020 Xuyên Bảo (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
10:06, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Merry pham (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
17:56, ngày 21 tháng 1 năm 2020 2a02:908:2130:9180::/64 (Thảo luận) 17:56, ngày 28 tháng 1 năm 2020
còn 2 ngày, 9 giờ và 53 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Thêm thông tin sai lệch
17:26, ngày 21 tháng 1 năm 2020 Lam Nhat Tien 00 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
16:57, ngày 21 tháng 1 năm 2020 Vị thần bất tử (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
13:44, ngày 21 tháng 1 năm 2020 Nguoikhaisang (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Thêm thông tin sai lệch
13:37, ngày 21 tháng 1 năm 2020 SaPa Symphony Travel (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
08:38, ngày 21 tháng 1 năm 2020 Midoriyui (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
06:36, ngày 21 tháng 1 năm 2020 108.30.55.179 (Thảo luận) 06:36, ngày 28 tháng 1 năm 2020
còn 1 ngày, 22 giờ và 33 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Xóa nội dung trang
05:39, ngày 21 tháng 1 năm 2020 Huyhoangtech (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
22:25, ngày 20 tháng 1 năm 2020 Thế sơn toyota (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
12:24, ngày 20 tháng 1 năm 2020 Led14900 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
08:46, ngày 20 tháng 1 năm 2020 Cosmeticsngl (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
08:33, ngày 20 tháng 1 năm 2020 Dangtrinh92 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
13:35, ngày 19 tháng 1 năm 2020 Khu vực băng xanh (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
10:28, ngày 19 tháng 1 năm 2020 We Love Phan Bội Châu (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
11:00, ngày 17 tháng 1 năm 2020 Wikarile (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
07:41, ngày 17 tháng 1 năm 2020 Ngothuylinhwikigiaidap (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
07:13, ngày 17 tháng 1 năm 2020 14.238.12.142 (Thảo luận) 07:13, ngày 17 tháng 4 năm 2020
còn 81 ngày, 23 giờ và 9 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
05:53, ngày 17 tháng 1 năm 2020 2409:4064:417:f7e6::/64 (Thảo luận) 05:53, ngày 17 tháng 1 năm 2025
còn 4 năm, 356 ngày, 22 giờ và 33 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spam
08:30, ngày 16 tháng 1 năm 2020 Ieltsvietop (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
04:37, ngày 16 tháng 1 năm 2020 Xinchaobacsi (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
08:51, ngày 15 tháng 1 năm 2020 2409:4064:10e:ec0c::/64 (Thảo luận) 08:51, ngày 15 tháng 4 năm 2020
còn 80 ngày và 48 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
05:16, ngày 15 tháng 1 năm 2020 Thyti (Thảo luận | đóng góp) vô hạn ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
05:13, ngày 15 tháng 1 năm 2020 Utyrui (Thảo luận | đóng góp) vô hạn ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
02:45, ngày 15 tháng 1 năm 2020 Vatlieukientruc (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
02:43, ngày 15 tháng 1 năm 2020 Vaytiennong (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
01:19, ngày 15 tháng 1 năm 2020 Yeuhuongyeumen (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
10:15, ngày 14 tháng 1 năm 2020 Tangkimsang (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
15:15, ngày 13 tháng 1 năm 2020 Ww88clubvn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
11:12, ngày 13 tháng 1 năm 2020 Ăđưaăd (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
03:02, ngày 13 tháng 1 năm 2020 Tygiavn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
09:09, ngày 12 tháng 1 năm 2020 Phùng Hạo Sinh (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
04:03, ngày 12 tháng 1 năm 2020 Hòa phát đạt (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spam
23:07, ngày 11 tháng 1 năm 2020 Wonnow (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
12:40, ngày 11 tháng 1 năm 2020 Thuexedienhv (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
11:04, ngày 11 tháng 1 năm 2020 Diaochanoi24h (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
08:29, ngày 11 tháng 1 năm 2020 Huyendan (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
04:50, ngày 11 tháng 1 năm 2020 Nguyendinhse (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spam
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối