Mở trình đơn chính

Danh sách các địa chỉ IP và thành viên đang bị cấm

Tìm một thành viên bị cấm
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
17:26, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Cấm tự động #89902 17:26, ngày 18 tháng 10 năm 2019
còn 20 giờ và 25 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Thohuynh1122” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Thohuynh1122 là ”spam”
17:12, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Thohuynh1122 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spam
16:17, ngày 17 tháng 10 năm 2019 2402:800:61A5:FC38:F16A:0:0:0/80 16:17, ngày 24 tháng 10 năm 2019
còn 6 ngày, 19 giờ và 16 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Thêm thông tin sai lệch
15:43, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Cấm tự động #89899 15:43, ngày 18 tháng 10 năm 2019
còn 18 giờ và 42 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Chuyennhabonmua” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Chuyennhabonmua là ”spam”
15:43, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Chuyennhabonmua (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spam
15:28, ngày 17 tháng 10 năm 2019 2405:4800:12EE:C174:5CAE:0:0:0/80 15:28, ngày 24 tháng 10 năm 2019
còn 6 ngày, 18 giờ và 27 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
14:49, ngày 17 tháng 10 năm 2019 171.240.201.79 (Thảo luận) 14:49, ngày 18 tháng 10 năm 2019
còn 17 giờ và 47 phút nữa
ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Tăng tiến
10:21, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Cấm tự động #89895 10:21, ngày 18 tháng 10 năm 2019
còn 13 giờ và 19 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Dicho choichet” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Dicho choichet là ”Spam/advertising”
10:21, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Dicho choichet (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
09:31, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Cấm tự động #89893 09:31, ngày 18 tháng 10 năm 2019
còn 12 giờ và 30 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Bunmun1102” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Bunmun1102 là ”Spam/advertising”
09:30, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Bunmun1102 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
05:24, ngày 17 tháng 10 năm 2019 117.4.243.216 (Thảo luận) 05:24, ngày 19 tháng 10 năm 2019
còn 1 ngày, 8 giờ và 22 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Thêm thông tin sai lệch
03:41, ngày 17 tháng 10 năm 2019 14.189.131.102 (Thảo luận) 03:41, ngày 19 tháng 10 năm 2019
còn 1 ngày, 6 giờ và 40 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Xóa nội dung trang
01:52, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Cấm tự động #89888 01:52, ngày 18 tháng 10 năm 2019
còn 4 giờ và 51 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Thêm thông tin sai lệch
01:50, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Selves123 (Thảo luận | đóng góp) 01:50, ngày 24 tháng 10 năm 2019
còn 6 ngày, 4 giờ và 48 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Thêm thông tin sai lệch
00:41, ngày 17 tháng 10 năm 2019 2602:30A:C043:79A0:0:0:0:0/64 00:40, ngày 19 tháng 10 năm 2019
còn 1 ngày, 3 giờ và 39 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
00:40, ngày 17 tháng 10 năm 2019 2602:30a:c043:79a0::64 (Thảo luận) 00:40, ngày 19 tháng 10 năm 2019
còn 1 ngày, 3 giờ và 39 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
13:34, ngày 16 tháng 10 năm 2019 42.114.33.94 (Thảo luận) 13:34, ngày 23 tháng 10 năm 2019
còn 5 ngày, 16 giờ và 33 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
Cho thông tin rác vào trang
12:03, ngày 16 tháng 10 năm 2019 14.228.137.114 (Thảo luận) 12:03, ngày 23 tháng 10 năm 2019
còn 5 ngày, 15 giờ và 2 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:44, ngày 16 tháng 10 năm 2019 Yhl2 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
08:34, ngày 16 tháng 10 năm 2019 171.255.123.41 (Thảo luận) 08:34, ngày 18 tháng 10 năm 2019
còn 11 giờ và 32 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
04:36, ngày 16 tháng 10 năm 2019 Etadovn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
03:24, ngày 16 tháng 10 năm 2019 115.77.191.160 (Thảo luận) 03:24, ngày 18 tháng 10 năm 2019
còn 6 giờ và 23 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
02:46, ngày 16 tháng 10 năm 2019 THẢO BALO (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
02:33, ngày 16 tháng 10 năm 2019 Hoangvanhieu1 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
14:48, ngày 15 tháng 10 năm 2019 Vniweb (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
05:47, ngày 15 tháng 10 năm 2019 Khoxuongchothue (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
04:22, ngày 15 tháng 10 năm 2019 2405:4800:5A9F:861:0:0:0:0/64 04:22, ngày 22 tháng 10 năm 2019
còn 4 ngày, 7 giờ và 21 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Thêm thông tin sai lệch
03:42, ngày 15 tháng 10 năm 2019 14.174.62.46 (Thảo luận) 03:42, ngày 22 tháng 10 năm 2019
còn 4 ngày, 6 giờ và 40 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Xóa nội dung trang
02:53, ngày 15 tháng 10 năm 2019 Quyết Thắng 38 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
02:00, ngày 15 tháng 10 năm 2019 Bapbapbapbap (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
00:05, ngày 15 tháng 10 năm 2019 Dauumfdsg (Thảo luận | đóng góp) 00:07, ngày 22 tháng 10 năm 2019
còn 4 ngày, 3 giờ và 5 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
14:29, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Trongpq24 (Thảo luận | đóng góp) 14:29, ngày 21 tháng 10 năm 2019
còn 3 ngày, 17 giờ và 27 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
14:19, ngày 14 tháng 10 năm 2019 2001:EE0:4001:FF46:0:0:0:0/64 14:19, ngày 21 tháng 10 năm 2019
còn 3 ngày, 17 giờ và 18 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
14:14, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Quang2003 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
03:49, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Tinnhacaiplus (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising
03:29, ngày 13 tháng 10 năm 2019 Dohuuchi (Thảo luận | đóng góp) vô hạn TuanUt (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
20:21, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Xi măng BD (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
19:00, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Top Today (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
15:02, ngày 12 tháng 10 năm 2019 14.232.160.107 (Thảo luận) 15:02, ngày 19 tháng 10 năm 2019
còn 1 ngày, 18 giờ và 1 phút nữa
ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Thêm thông tin sai lệch: Biến Wikipedia thành diễn đàn
13:55, ngày 12 tháng 10 năm 2019 103.199.26.140 (Thảo luận) 13:55, ngày 19 tháng 10 năm 2019
còn 1 ngày, 16 giờ và 54 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Xóa nội dung trang
11:36, ngày 12 tháng 10 năm 2019 27.66.138.243 (Thảo luận) 11:36, ngày 19 tháng 10 năm 2019
còn 1 ngày, 14 giờ và 34 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
08:08, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Bestpenguin101 (Thảo luận | đóng góp) 08:08, ngày 19 tháng 10 năm 2019
còn 1 ngày, 11 giờ và 7 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
06:15, ngày 12 tháng 10 năm 2019 2402:800:6370:e453:16a:e693:caab:ac86 (Thảo luận) 06:15, ngày 12 tháng 4 năm 2020
còn 177 ngày, 9 giờ và 14 phút nữa
TuanUt (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
Có thái độ dọa dẫm/quấy rối
06:07, ngày 12 tháng 10 năm 2019 118.68.201.206 (Thảo luận) 06:07, ngày 19 tháng 10 năm 2019
còn 1 ngày, 9 giờ và 5 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
04:13, ngày 12 tháng 10 năm 2019 CTY DUOC PHAM HOANG AN 1 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn TuanUt (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không được chấp nhận
01:52, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Ngocchau.vn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn TuanUt (Thảo luận | đóng góp)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không được chấp nhận
01:49, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Ctynoithatnewstar (Thảo luận | đóng góp) vô hạn TuanUt (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không được chấp nhận
01:48, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Nghietsuccho (Thảo luận | đóng góp) vô hạn TuanUt (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không được chấp nhận
00:04, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Taytienbac (Thảo luận | đóng góp) vô hạn ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng: MIG 29VN, đã kiểm định
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối