Mở trình đơn chính

Danh sách các địa chỉ IP và thành viên đang bị cấm

Tìm một thành viên bị cấm
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
00:42, ngày 23 tháng 8 năm 2019 117.6.202.6 (Thảo luận) 00:42, ngày 25 tháng 8 năm 2019
còn 1 ngày, 23 giờ và 59 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Thêm thông tin sai lệch
22:14, ngày 22 tháng 8 năm 2019 Cấm tự động #88757 22:14, ngày 23 tháng 8 năm 2019
còn 21 giờ và 31 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Công Ty Cổ Phần Levin” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Công Ty Cổ Phần Levin là ”Spam quảng cáo”
22:14, ngày 22 tháng 8 năm 2019 Công Ty Cổ Phần Levin (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
22:13, ngày 22 tháng 8 năm 2019 103.199.70.170 (Thảo luận) 22:13, ngày 24 tháng 8 năm 2019
còn 1 ngày, 21 giờ và 30 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Thêm thông tin sai lệch
13:10, ngày 22 tháng 8 năm 2019 Cấm tự động #88753 13:10, ngày 23 tháng 8 năm 2019
còn 12 giờ và 27 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
13:10, ngày 22 tháng 8 năm 2019 KARD2806 (Thảo luận | đóng góp) 13:10, ngày 24 tháng 8 năm 2019
còn 1 ngày, 12 giờ và 27 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
10:57, ngày 22 tháng 8 năm 2019 27.126.60.33 (Thảo luận) 10:57, ngày 23 tháng 8 năm 2019
còn 10 giờ và 14 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:05, ngày 22 tháng 8 năm 2019 2001:B400:E2F5:0:0:0:0:0/48 09:05, ngày 29 tháng 8 năm 2019
còn 6 ngày, 8 giờ và 23 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:03, ngày 22 tháng 8 năm 2019 2001:EE0:4141:0:0:0:0:0/48 09:11, ngày 23 tháng 8 năm 2019
còn 8 giờ và 28 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
08:58, ngày 22 tháng 8 năm 2019 2001:EE0:4141:F76:0:0:0:0/64 12:26, ngày 29 tháng 8 năm 2019
còn 6 ngày, 11 giờ và 43 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
08:51, ngày 22 tháng 8 năm 2019 Cấm tự động #88744 08:51, ngày 23 tháng 8 năm 2019
còn 8 giờ và 8 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Chiếu sáng ngoài trời Phan Nguyễn” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Chiếu sáng ngoài trời Phan Nguyễn là ”Spam quảng cáo”
08:50, ngày 22 tháng 8 năm 2019 Chiếu sáng ngoài trời Phan Nguyễn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
05:07, ngày 22 tháng 8 năm 2019 Cấm tự động #88739 05:07, ngày 23 tháng 8 năm 2019
còn 4 giờ và 24 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Quochuy1010” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Quochuy1010 là ”Spam quảng cáo”
04:34, ngày 22 tháng 8 năm 2019 Cấm tự động #88742 04:34, ngày 23 tháng 8 năm 2019
còn 3 giờ và 51 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Celebnewsvn” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Celebnewsvn là ”Spam quảng cáo”
04:34, ngày 22 tháng 8 năm 2019 Celebnewsvn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
03:59, ngày 22 tháng 8 năm 2019 113.164.236.18 (Thảo luận) 03:59, ngày 24 tháng 8 năm 2019
còn 1 ngày, 3 giờ và 16 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
03:33, ngày 22 tháng 8 năm 2019 Quochuy1010 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
00:50, ngày 22 tháng 8 năm 2019 Cấm tự động #88737 00:50, ngày 23 tháng 8 năm 2019
còn 7 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Ngokbuon” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Ngokbuon là ”Spam quảng cáo”
00:50, ngày 22 tháng 8 năm 2019 Ngokbuon (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
16:43, ngày 21 tháng 8 năm 2019 I'm back co co jam bo so lo (Thảo luận | đóng góp) vô hạn ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Phá hoại
13:56, ngày 21 tháng 8 năm 2019 Thutrang123333 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
13:54, ngày 21 tháng 8 năm 2019 Tứng Minh Hột Vịt Lộn (1 trứng) (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
06:50, ngày 21 tháng 8 năm 2019 Bayfunvn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
03:08, ngày 21 tháng 8 năm 2019 Suythanthientam (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
03:02, ngày 21 tháng 8 năm 2019 Hoaviennghiatrang (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
02:53, ngày 21 tháng 8 năm 2019 Sofadungthinh (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
02:43, ngày 21 tháng 8 năm 2019 Cailuongtrunguong (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
02:23, ngày 21 tháng 8 năm 2019 Lebevfa (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
15:17, ngày 20 tháng 8 năm 2019 Dothephuc (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
09:51, ngày 20 tháng 8 năm 2019 Quocvuong99 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
09:17, ngày 20 tháng 8 năm 2019 New motion jsc (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
02:14, ngày 20 tháng 8 năm 2019 Vietlink (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
01:39, ngày 20 tháng 8 năm 2019 Diaocthinhvuong (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
09:38, ngày 19 tháng 8 năm 2019 187.144.208.0/23 09:38, ngày 19 tháng 8 năm 2024
còn 4 năm, 362 ngày, 9 giờ và 38 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:17, ngày 19 tháng 8 năm 2019 Tentechvn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
08:35, ngày 19 tháng 8 năm 2019 Vinhomecity (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
02:51, ngày 19 tháng 8 năm 2019 Tentechdanang (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
00:19, ngày 19 tháng 8 năm 2019 Merlinpro (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
15:41, ngày 18 tháng 8 năm 2019 Viethungpsa (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
14:04, ngày 18 tháng 8 năm 2019 Quatangtinhtuy (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
11:36, ngày 17 tháng 8 năm 2019 Lequangkhai1987 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
07:50, ngày 17 tháng 8 năm 2019 Ms.Duonghonganh (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
07:45, ngày 17 tháng 8 năm 2019 Kho Sàn Đẹp (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
02:35, ngày 17 tháng 8 năm 2019 Nông Nghiệp Việt Nam (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
00:49, ngày 17 tháng 8 năm 2019 Dieulantran1804 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
13:18, ngày 16 tháng 8 năm 2019 49.51.154.0/23 13:18, ngày 16 tháng 8 năm 2024
còn 4 năm, 359 ngày, 13 giờ và 18 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:22, ngày 16 tháng 8 năm 2019 Cuong381 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
08:44, ngày 16 tháng 8 năm 2019 Namvietad2014 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
08:38, ngày 16 tháng 8 năm 2019 Seoaboyit (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
08:19, ngày 16 tháng 8 năm 2019 197.38.0.0/16 08:19, ngày 16 tháng 8 năm 2020
còn 359 ngày, 7 giờ và 36 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối