Mở trình đơn chính

Bầu điều phối viênSửa đổi

Căn cứ theo thảo luận về việc ứng cử trở thành điều phối viên, ứng cử viên sẽ trở thành điều phối viên tại Wikipedia tiếng Việt theo các điều lệ sau:

  1. Điều kiện cần để tự ứng cử hoặc được đề cử trở thành điều phối viên Wikipedia tiếng Việt là đã đăng ký thành viên Wikipedia tiếng Việt ít nhất là 6 tháng) đã thực hiện ít nhất 1500 sửa đổi.
  2. Thời gian bầu cử là 1 tháng. Sau 1 tháng nếu như ứng cử viên không hội đủ số phiếu thì xem như là thất cử và phải chờ ít nhất 1 tháng nữa mới có thể tái ứng cử.
  3. Một ứng cử viên sẽ trở thành điều phối viên sau cuộc bỏ phiếu nếu thoả mãn 2 điều kiện sau: 1) tổng số phiếu hợp lệ trong cuộc bầu cử phải lớn hơn 10 phiếu và 2) số phiếu thuận (đồng ý, ủng hộ) phải chiếm ít nhất 2/3 tổng số phiếu thuận và chống.

Các điều lệ khác liên quan:

  1. Một lá phiếu hợp lệ là một lá phiếu của thành viên đã đăng nhập, nêu rõ thuận hay chống và được ký tên kèm theo (Bạn có thể sử dụng mã ~~~~ (bốn dấu ngã) để ký tên như vậy.)
  2. Người bỏ phiếu chống phải cho biết lý do chống một cách rõ ràng để ứng cử viên có thể biện hộ.
  3. Ứng cử viên nên cho biết lý do tại sao muốn trở thành điều phối viên để các thành viên khác có thể dựa theo đó mà bỏ phiếu.

Xem thêm Quyền bỏ phiếu, đề cử điều phối viên.

Quyền bỏ phiếu, đề cử điều phối viênSửa đổi

Một thành viên có quyền bỏ phiếu bầu điều phối viên hoặc đề cử 1 người làm điều phối viên nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

  1. mở tài khoản và bắt đầu thực hiện các sửa đổi bằng tài khoản đó ít nhất 3 tháng trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu.
  2. đã thực hiện ít nhất 300 sửa đổi trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu.

Với các cuộc bỏ phiếu khác thành viên phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  1. mở tài khoản và bắt đầu thực hiện các sửa đổi bằng tài khoản đó ít nhất 1 tháng trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu.
  2. đã thực hiện ít nhất 100 sửa đổi trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu.

Chú thíchSửa đổi