Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Điều lệ

Bầu điều phối viênSửa đổi

Căn cứ theo thảo luận về việc ứng cử trở thành điều phối viên, ứng cử viên sẽ trở thành điều phối viên tại Wikipedia tiếng Việt theo các điều lệ sau:

 1. Điều kiện cần để tự ứng cử hoặc được đề cử trở thành điều phối viên Wikipedia tiếng Việt là đã đăng ký thành viên Wikipedia tiếng Việt ít nhất là 6 tháng) đã thực hiện ít nhất 1500 sửa đổi.
 2. Thời gian bầu cử là đúng 30 ngày. [a]. Trong trường hợp chưa hội đủ số phiếu cần thiết, có thể gia hạn tối đa 15 ngày để chờ thêm các ý kiến. Sau khoảng thời gian chính thức và cả thời gian gia hạn, nếu không đủ số phiếu cần thiết, ứng viên được xét theo tỉ lệ ủng hộ.[1]
 3. Một ứng cử viên sẽ trở thành điều phối viên sau cuộc bỏ phiếu nếu thoả mãn 2 điều kiện sau: 1) tổng số phiếu hợp lệ trong cuộc bầu cử phải ít nhất 10 phiếu và 2) số phiếu thuận (đồng ý, ủng hộ) phải chiếm ít nhất 2/3 tổng số phiếu thuận và chống.[2]

Các điều lệ khác liên quan:

 1. Một lá phiếu hợp lệ là một lá phiếu của thành viên đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 90 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày.[3] Lá phiếu cần nêu rõ thuận hay chống và được ký tên kèm theo (Bạn có thể sử dụng mã ~~~~ (bốn dấu ngã) để ký tên như vậy.). Nếu không đủ điều kiện thì chỉ được phép ý kiến.
 2. Người bỏ phiếu chống phải cho biết lý do chống một cách rõ ràng để ứng cử viên có thể biện hộ. Nếu không thì phiếu đó có thể bị hủy bỏ.
 3. Ứng cử viên nên cho biết lý do tại sao muốn trở thành điều phối viên để các thành viên khác có thể dựa theo đó mà bỏ phiếu.

Xem thêm Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt, Quyền bỏ phiếu, đề cử điều phối viên.

Quyền bỏ phiếu, đề cử điều phối viênSửa đổi

Một thành viên có quyền bỏ phiếu bầu điều phối viên hoặc đề cử 1 người làm điều phối viên nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:[4]

 1. mở tài khoản đủ 90 ngày trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu.
 2. đã thực hiện ít nhất 300 sửa đổi trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu.

Với các cuộc bỏ phiếu khác thành viên phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 1. mở tài khoản và bắt đầu thực hiện các sửa đổi bằng tài khoản đó ít nhất 1 tháng trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu.
 2. đã thực hiện ít nhất 100 sửa đổi trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu.

Nếu như không đủ điều kiện thì chỉ được phép ý kiến.

Ghi chúSửa đổi

 1. ^ Thời gian tính đến từng phút

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt
 2. ^ Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt
 3. ^ Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt
 4. ^ Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt