Mở trình đơn chính
Biểu tượng của toàn tính luyến ái
Cờ của toàn tính luyến ái

Toàn tính luyến ái (tiếng Anh: pansexuality hay omnisexuality)[1] là hiện tượng bị hấp dẫn tình dục hay có cảm xúc, tình cảm với người bất kỳ mà không quan tâm tới giới tính hay bản dạng giới của họ.[2][3][4][5]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ The American Heritage Dictionary of the English Language – Fourth Edition. Retrieved February 9, 2007, from Dictionary.com website
  2. ^ Hill, Marjorie J.; Jones, Billy E. (2002). Mental health issues in lesbian, gay, bisexual, and transgender communities. American Psychiatric Pub. tr. 95. ISBN 978-1-58562-069-2. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2011. 
  3. ^ Marshall Cavendish biên tập (2010). Sex and Society 2. Marshall Cavendish. tr. 593. ISBN 978-0-7614-7907-9. Truy cập ngày 28 tháng 7 năm 2013. 
  4. ^ Diamond, Lisa M.; Butterworth, Molly (tháng 9 năm 2008). “Questioning gender and sexual identity: dynamic links over time”. Sex Roles 59 (5–6): 365–376. doi:10.1007/s11199-008-9425-3.  Pdf.
  5. ^ The Oxford Dictionary of English defines pansexual as: "Not limited in sexual choice with regard to biological sex, gender, or gender identity".“definition of pansexual from Oxford Dictionaries Online”. Oxford Dictionaries. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 2 năm 2015. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2015. 

Liên kết ngoàiSửa đổi