Thể loại:Bài có cú pháp chú thích không đúng

Xem {{Lỗi chú thích}} và {{Chú thích}}.

Tham khảoSửa đổi