Wikipedia:Danh sách bản mẫu

Trang này liệt kê danh mục một số bản mẫu trong Wikipedia; mà bạn có thể dùng để thông báo hay cải thiện bài viết.

Để xem tất cả các bản mẫu, bạn có thể vào đây. Bạn cũng có thể tra tìm các bản mẫu tại Thể loại:Bản mẫu.

Xin đọc qua Wikipedia:Bản mẫu để hiểu về bản mẫu nếu bạn chưa bao giờ dùng chúng.

Bài viết ngắn hay dài quáSửa đổi

{{Đang viết}} hay {{Sơ khai}}, {{đang sửa đổi}}
để xác định bài chưa hoàn chỉnh
{{Rất sơ khai}}
để xác định bài còn rất sơ khai
{{Chất lượng kém}}
bài chất lượng kém, sẽ bị xóa sau 7 ngày không cần biểu quyết

Bài viết dưới tiêu chuẩn về văn phongSửa đổi

{{Wikify}} hoặc {{Wiki hóa}}
cần được wiki hoá hay không hợp văn phong
{{Bàn cãi về giá trị}} hoặc {{Inclusion}}
đang bàn cãi về giá trị của bài
{{Không bách khoa}} hoặc {{Unencyclopedic}}
văn phong của bài không thích hợp với bài bách khoa
{{Di chuyển đến Wiktionary}} hay {{Di chuyển đến Wiktionary (định tên)|tên của mục từ mới}}
nên di chuyển trang đến Wiktionary; có thể định ra tên của mục từ mới
{{Di chuyển đến Wikibooks}} hay {{Di chuyển đến Wikibooks (định tên)|tên sách}}
nên di chuyển trang đến Wikibooks; có thể định ra tên sách mới
{{Di chuyển đến Wikiquote}} hay {{Di chuyển đến Wikiquote (định tên)|chủ đề hoặc tác giả}}
nên di chuyển trang đến Wikiquote; có thể định ra tên của mục từ mới theo chủ đề hoặc tác giả
{{Di chuyển đến Wikisource}} hay {{Di chuyển đến Wikisource (định tên)|tên văn kiện}}
nên di chuyển trang đến Wikisource; có thể định ra tên văn kiện mới
{{Di chuyển đến Commons}}
nên di chuyển trang đến Commons; có thể định ra tên của mục từ mới theo chủ đề

Quá trình viết bàiSửa đổi

{{Đang dịch|ngôn ngữ=x}}
để xác định bài viết đang được dịch bằng ngôn ngữ x; nếu tác giả chép vào một phần ngôn ngữ khác đằng sau, và phần đó không được dịch qua tiếng Việt trong vòng một tháng, thì phần đó sẽ bị xóa.
{{Chọn lọc|thời gian=vào x}}
bài được chọn lọc trên Trang Chính vào thời gian x; nó là một trong những bài tiêu biểu ở đây.
{{Đang viết}}
dùng để nhúng vào bài viết đang hoàn thiện.

Bàn cãiSửa đổi

{{Thái độ trung lập}} hoặc {{POV}}
đang bàn cãi về thái độ trung lập (TĐTL) của bài

Công cụ duyệtSửa đổi

Thể loạiSửa đổi

{{Sinh học}}
để gắp đuôi các ngành Sinh học và tự động xếp nhóm các mục từ liên quan đến Sinh học
{{Viết tắt Phật học}}
chèn bảng các chữ viết tắt và tự động xếp nhóm các mục từ liên quan đến Phật giáo

Liên kết ngoàiSửa đổi

{{Wiktionary}}
để liên kết đến mục từ Wiktionary tiếng Việt cùng tên với bài viết này
{{Wikibooks}}
để liên kết đến sách vở ở Wikibooks tiếng Việt cùng tên với bài viết này
{{Wikibooks-en|Title|Tên}}
để liên kết đến cuốn sách ở Wikibooks tiếng Anh dưới tên Title (bằng tiếng Anh), tên dịch theo tiếng Việt là Tên
{{Commons|Tên trang tại Commons}}
để liên kết trang ở Commons chứa các hình ảnh và phương tiện liên quan đến bài viết. Tên trang tại Commons là tên của trang cần đến tại Commons.

Bảng tóm tắtSửa đổi

Xem chi tiết Thể loại:Bản mẫu hộp thông tin

{{Tóm tắt về quốc gia|...}}
{{Viên chức}}
{{Bảng phân loại}}
phân loại sinh học

Bản quyềnSửa đổi

Quyền tác giảSửa đổi

{{Copyvio|url=x}}
bài có nội dung dưới bản quyền, chép từ địa chỉ x

Quyền tác giả cho hình ảnhSửa đổi

Xem: Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh

Định dạng tài liệu tham khảoSửa đổi

{{ref}}
số viết bên trên để chỉ đến chú thích cuối trang
{{note}}
để bỏ đằng trước những chú thích cuối trang; nên sử dụng tiêu mục đếm với bản mẫu này

Lưu ý: Thay vì dùng hai bản mẫu trên đây, cũng có thể dùng hai thẻ <ref><references /> để chú thích nguồn gốc. Xem thêm các kiểu chú thích ở Trợ giúp:Kỹ thuật chú thích nguồn gốc.

Bạn có thể dùng các thẻ đó với những thẻ ở dưới, để có thể thống nhất kiểu chỉ đến nguồn gốc:

{{Chú thích sách}} {{Book reference}}
định dạng cho sách
{{Journal reference}}
{{Journal reference issue}}
định dạng cho tạp chí (có hay ko có số trong tập)
{{Chú thích web}} {{Web reference}}
định dạng cho tài liệu trên mạng internet
{{Chú thích báo}} {{News reference}}
định dạng cho bài báo

Cảnh báoSửa đổi

Y họcSửa đổi

{{Bài thuốc}}
để cảnh báo người dùng về các bài thuốc đăng tải trên Wikipedia
{{Sức khỏe}}
để cảnh báo người dùng các bài luyện tập có liên quan đến sức khỏe đăng tải trên Wikipedia

Chống phá hoạiSửa đổi

Bắt chước ngôn ngữ lập trìnhSửa đổi

Công cộngSửa đổi

Lưu ý: Nếu có thể, xin từ nay đừng sử dụng các bản mẫu dưới đây. Thay vì đó, hãy sử dụng các hàm ParserFunctions.

Danh sách chi tiếtSửa đổi

Không gian liên quan đến bài viếtSửa đổi


  • Thông điệp tại trang định hướng
  • Đề mục đầu đoạn viết
  • Chú thích cuối trang và tham khảo
  • Lưu ý về ký tự đặc biệt
  • Thông điệp liên quan đến thời gian

  • Cần biên tập
  • Văn phong
  • Liên kết trong
  • Phủ định chung
  • Hình ảnh
Không gian không liên quan đến bài viếtSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

  Bạn còn thắc mắc?
Mời vào: Bàn giúp đỡ sử dụng Wikipedia