Wikipedia:Báo lỗi bài viết

Báo lỗi bài viếtSửa đổi

Niên biểu hóa họcSửa đổi

Bài đang lên Trang Chính mà bị lỗi chú thích nhiều. P.T.Đ (thảo luận) 15:23, ngày 19 tháng 4 năm 2022 (UTC)

Takahashi RumikoSửa đổi

Bài đang lên Trang Chính mà bị lỗi chú thích nhiều. P.T.Đ (thảo luận) 15:22, ngày 19 tháng 4 năm 2022 (UTC)

Kiến tạo mảngSửa đổi

Lỗi chú thích. P.T.Đ (thảo luận) 00:50, ngày 25 tháng 3 năm 2022 (UTC)

  Đã sửa --minhhuy (thảo luận) 12:46, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)

Elizabeth IISửa đổi

Lỗi chú thích. P.T.Đ (thảo luận) 04:10, ngày 24 tháng 3 năm 2022 (UTC)

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc IrelandSửa đổi

Lỗi chú thích. P.T.Đ (thảo luận) 09:41, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)

 Y Đã giải quyết – Yellow Diamonds 12:22, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)

Người tiễn đưa (phim 2008)Sửa đổi

Lỗi chú thích. P.T.Đ (thảo luận) 08:59, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)

@P.T.Đ Đã sửa các lỗi nhỏ, lỗi lớn thì không hiểu bị lỗi ở đâu Nhac Ny Talk to me ♥ 12:20, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)
  Đã sửa minhhuy (thảo luận) 13:14, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí MinhSửa đổi

Báo lỗi tập tinSửa đổi

Tập tin:Foxit Reader Scrreen Windows.pngSửa đổi

Tệp tin thu nhỏ bị lỗi :Ảnh mới không hiện trên trang di động, ảnh mới hiện chỉ hiển thị ở trang máy tính, ảnh cũ hiện đang hiện ở trang di động Thienhau2003 (thảo luận) 14:33, ngày 1 tháng 12 năm 2018 (UTC)