Wikipedia:Báo lỗi bài viết

Báo lỗi bài viết

sửa

Bài viết tốt mà có chú thích lỗi. Dang (thảo luận) 12:12, ngày 6 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Bài đang lên Trang Chính mà bị lỗi chú thích nhiều. P.T.Đ (thảo luận) 15:23, ngày 19 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bài đang lên Trang Chính mà bị lỗi chú thích nhiều. P.T.Đ (thảo luận) 15:22, ngày 19 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Lỗi chú thích. P.T.Đ (thảo luận) 00:50, ngày 25 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

  Đã sửa --minhhuy (thảo luận) 12:46, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Lỗi chú thích. P.T.Đ (thảo luận) 04:10, ngày 24 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Lỗi chú thích. P.T.Đ (thảo luận) 09:41, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

 Y Đã giải quyết – Yellow Diamonds 12:22, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Lỗi chú thích. P.T.Đ (thảo luận) 08:59, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@P.T.Đ Đã sửa các lỗi nhỏ, lỗi lớn thì không hiểu bị lỗi ở đâu Nhac Ny Talk to me ♥ 12:20, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Đã sửa minhhuy (thảo luận) 13:14, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

lỗi lửa ở dòng 211 module wikidata køservas 08:04, ngày 28 tháng 7 năm 2022 (UTC)[trả lời]

 Y: @.polishcatsmybeloved: lỗi này do môđun trích dữ liệu từ wikidata nhưng bài viết này hiện tại ko đc liên kết với wikidata. Đề xuất của mình là bạn nên hợp nhất bài này với bài Hariharapura, Koppa vì nội dung của 2 bài là 1 và môđun sẽ tự động trích dữ liệu từ wikidata. –  Ikid Kaido  08:46, ngày 28 tháng 7 năm 2022 (UTC)[trả lời]
 Y @Ikidkaido ok cảm ơn bạn thảo luận quên ký tên này là của .polishcatsmybeloved (thảo luận • đóng góp) vào lúc 08:55, ngày 28 tháng 7 năm 2022‎.

Romania là lãnh thỗ thiếu hoặc không có (nguồn 24) osmanthus wine retired 03:55, ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC)[trả lời]

 Y .polishcatsmybeloved: Đã sửa –  Ikid Kaido  04:09, ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Single chart lặp số IM GONNA BE A STAR (STAR) 04:44, ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Ikidkaido phần xếp hạng mà 💀 IM GONNA BE A STAR (STAR) 04:48, ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@.polishcatsmybeloved: À cái đó là do mình thấy và sắp xếp mấy thể loại sơ khai trước nên báo lỗi này mình mới thấy sau, đang ngó qua thử. –  Ikid Kaido  04:51, ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  Đã sửa: @.polishcatsmybeloved –  Ikid Kaido  04:56, ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC)[trả lời]
ok IM GONNA BE A STAR (STAR) 04:58, ngày 29 tháng 8 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Infobox YouTuber bị lỗi chữ "t" IM GONNA BE A STAR (STAR) 06:48, ngày 31 tháng 8 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Lỗi chú thích. Dang (thảo luận) 22:51, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)[trả lời]

  Đã sửa: @Plantaest –  Ikid Kaido  00:13, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BVCL nhưng hiện chú thích hơi lỗi. Dang (thảo luận) 11:46, ngày 19 tháng 11 năm 2022 (UTC)[trả lời]

  Đã sửacập nhật toàn bài (trong khả năng của thành viên) @Plantaest. –  Ikid Kaido  17:37, ngày 19 tháng 11 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bảng cuối bị lỗi, không rõ cách sửa. Dang (thảo luận) 20:36, ngày 8 tháng 12 năm 2022 (UTC)[trả lời]

  Đã sửa: @Plantaest –  Ikid Kaido  00:31, ngày 9 tháng 12 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bài có chút lỗi chú thích. Dang (thảo luận) 13:11, ngày 20 tháng 12 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bài có lỗi module. nhờ NguoiDungKhongDinhDanh sửa -tynjeestan al-haitham 08:56, ngày 19 tháng 1 năm 2023 (UTC)[trả lời]

  Đã sửa bằng cách thêm tham số. Danh tl 09:13, ngày 19 tháng 1 năm 2023 (UTC)[trả lời]

Báo lỗi bản mẫu

sửa

Tôi thấy tất cả các hộp năm trong các trang về năm đều bị lỗi và đã mấy tháng nay rồi nhưng không có ai sửa mà tôi lại không biết cách sửa Japan (thảo luận) 14:38, ngày 19 tháng 12 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Quang Nhật Lê: mời bạn mô tả thêm về lỗi mà bạn gặp phải. –  Ikid Kaido  15:49, ngày 19 tháng 12 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Quang Nhật LêIkidkaido: Lỗi nằm ở {{Decade link}}. Danh tl 17:40, ngày 19 tháng 12 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bản mẫu này chưa hoàn toàn hoạt động đúng với các chức năng mà nó có, không thể skip được các năm, không hiển thị các thập niên, thập kỉ nếu có liên quan trong các trang thể loại. Mình và bạn NgocAnMaster đã thử sửa nhưng không được. Mình cần ai đó sửa giúp. Xin cảm ơn. Pminh141thảo luận 14:55, ngày 21 tháng 12 năm 2023 (UTC)[trả lời]

@Pminh141 Mình đã thử sửa bản mẫu. Bạn xem xem đã ổn chưa. – Ioe2015 15:09, ngày 24 tháng 12 năm 2023 (UTC)[trả lời]
Chưa bạn ơi. Cái này mình cùng với 1 bạn từng thử sửa rồi nhưng không thể sửa được. Pminh141thảo luận 16:24, ngày 24 tháng 12 năm 2023 (UTC)[trả lời]
@Ioe2015 Mình đang chưa biết là lỗi từ module hay lỗi từ bản mẫu, mà cái bạn sửa thì nó không hiện. Chỉ mất dòng lỗi thôi chứ đầu ra có trả kết quả đâu. Pminh141thảo luận 16:28, ngày 24 tháng 12 năm 2023 (UTC)[trả lời]
@Pminh141 Có vẻ lỗi ở chỗ "local function vietnamese_to_numeral" bên module ConvertNumeric – I So bad 16:49, ngày 24 tháng 12 năm 2023 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh@Plantaest – I So bad 16:56, ngày 24 tháng 12 năm 2023 (UTC)[trả lời]
@NgocAnMaster Pminh141thảo luận 17:00, ngày 24 tháng 12 năm 2023 (UTC)[trả lời]
@Pminh141 Dòng lỗi ban đầu là do mô đun ConvertNumeric thiếu hàm english_to_numeral và english_to_ordinal; hai hàm này chuyển số dạng chữ thành dạng số (ví dụ: ninety-nine thành 99). Mình đã viết một hàm tương tự là vietnamese_to_numeral để chuyển số dạng chữ tiếng Việt thành dạng số và thay vào chỗ của hai hàm trên. Tên một số bài ở phần tài liệu là tiếng Anh nên mô đun sẽ không hiểu. Tuy nhiên, nếu giờ thay tên tiếng Việt vào thì sẽ bị lỗi ở dòng 1136, do mình chưa thay hàm ở chỗ đó. – Ioe2015 17:07, ngày 24 tháng 12 năm 2023 (UTC)[trả lời]

Báo lỗi tập tin

sửa

Tệp tin thu nhỏ bị lỗi :Ảnh mới không hiện trên trang di động, ảnh mới hiện chỉ hiển thị ở trang máy tính, ảnh cũ hiện đang hiện ở trang di động Thienhau2003 (thảo luận) 14:33, ngày 1 tháng 12 năm 2018 (UTC)[trả lời]