Falling rain in mexico.jpg
Hôm nay thứ Ba, ngày 18 tháng 5, 2021, 06:14 (UTC/GMT). Giờ Việt Nam: 13:14 pm.
Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.263.847 bài viết (và 22.642 tập tin).


Gohomenew.pngCrystal Clear talk.png

vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
xin miễn huy chương và quà tặng