Mở trình đơn chính


Falling rain in mexico.jpg
Hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 11, 2019, 11:48 (UTC/GMT). Giờ Việt Nam: 18:48 pm.
Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.237.751 bài viết (và 31.985 tập tin).


Gohomenew.pngCrystal Clear talk.png

vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
xin miễn huy chương và quà tặng