Hôm nay Thứ sáu, ngày 24 tháng 5, 2024, 18:11 (UTC/GMT). Giờ Việt Nam: 1:11 am.
Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.293.411 bài viết (và 26.182 tập tin).


vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
xin miễn huy chương và quà tặng