Mở trình đơn chính


Falling rain in mexico.jpg
Hôm nay thứ Ba, ngày 17 tháng 9, 2019, 05:23 (UTC/GMT). Giờ Việt Nam: 12:23 pm.
Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.235.843 bài viết (và 31.717 tập tin).


Gohomenew.pngCrystal Clear talk.png

vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
xin miễn huy chương và quà tặng