Falling rain in mexico.jpg
Hôm nay thứ Bảy, ngày 31 tháng 7, 2021, 17:09 (UTC/GMT). Giờ Việt Nam: 0:09 am.
Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.267.449 bài viết (và 22.999 tập tin).


Gohomenew.pngCrystal Clear talk.png

vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
xin miễn huy chương và quà tặng