Falling rain in mexico.jpg
Hôm nay thứ Hai, ngày 26 tháng 10, 2020, 08:22 (UTC/GMT). Giờ Việt Nam: 15:22 pm.
Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.257.867 bài viết (và 22.844 tập tin).


Gohomenew.pngCrystal Clear talk.png

vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
xin miễn huy chương và quà tặng