Falling rain in mexico.jpg
Hôm nay thứ Tư, ngày 19 tháng 2, 2020, 23:17 (UTC/GMT). Giờ Việt Nam: 6:17 am.
Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.240.320 bài viết (và 32.307 tập tin).


Gohomenew.pngCrystal Clear talk.png

vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
xin miễn huy chương và quà tặng