Falling rain in mexico.jpg
Hôm nay thứ Năm, ngày 9 tháng 12, 2021, 15:01 (UTC/GMT). Giờ Việt Nam: 22:01 pm.
Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.269.467 bài viết (và 23.636 tập tin).


Gohomenew.pngCrystal Clear talk.png

vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
xin miễn huy chương và quà tặng