Falling rain in mexico.jpg
Hôm nay thứ năm, ngày 1 tháng 12, 2022, 11:39 (UTC/GMT). Giờ Việt Nam: 18:39 pm.
Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.278.836 bài viết (và 24.720 tập tin).


Gohomenew.pngCrystal Clear talk.png

vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
xin miễn huy chương và quà tặng