Falling rain in mexico.jpg
Hôm nay thứ năm, ngày 7 tháng 7, 2022, 02:38 (UTC/GMT). Giờ Việt Nam: 9:38 am.
Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.274.080 bài viết (và 24.292 tập tin).


Gohomenew.pngCrystal Clear talk.png

vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
xin miễn huy chương và quà tặng