Falling rain in mexico.jpg
Hôm nay thứ Ba, ngày 19 tháng 1, 2021, 19:49 (UTC/GMT). Giờ Việt Nam: 2:49 am.
Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.260.544 bài viết (và 22.605 tập tin).


Gohomenew.pngCrystal Clear talk.png

vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
xin miễn huy chương và quà tặng