Hôm nay Thứ ba, ngày 3 tháng 10, 2023, 09:02 (UTC/GMT). Giờ Việt Nam: 16:02 pm.
Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.288.156 bài viết (và 26.067 tập tin).


vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
xin miễn huy chương và quà tặng