Wikipedia:Dự án/Taylor Swift

Chào mừng tới dự án !

Chào mừng tới Dự án Taylor Swift! Đây là một dự án wiki được lập ra trên Wikipedia để cải thiện và viết mới các bài viết về Taylor Swift, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Nếu bạn quan tâm tới chủ đề hay giúp đỡ, hãy tham gia dự án, đưa ra những ý tưởng tại trang thảo luận và xem danh sách việc cần làm ở phía dưới.

Mục tiêuSửa đổi

  • Tháng 10/11/12 năm 2015: Taylor Swift
  • Các bài hát trong album Fearless cũng như chính album đạt tiêu chuẩn BVT hoặc BVCL (nếu có thể).

Mục đíchSửa đổi

Dự án này được tạo ra để hoàn thiện, cải thiện và viết mới tất cả các bài viết liên quan tới Taylor Swift trên Wikipedia, trong đó có:

  • Sự nghiệp và cuộc đời của Taylor
  • Tất cả những chủ đề trực tiếp liên quan tới Taylor
  • Những chủ thể tìm được danh vọng trực tiếp qua Taylor

Phạm viSửa đổi

Dự án sẽ có phạm vi trong mọi bài viết ở thể loại Taylor Swift và những thể loại phụ của nó.

Thành viênSửa đổi

Để tham gia dự án, xin hãy thêm tên của bạn ở đáy của danh sách sau:

Đánh giá bài viếtSửa đổi

Bài viết về Âm nhạc theo chất lượng và độ quan trọng
Chất lượng Độ quan trọng
Đ.B. Cao T.B. Thấp ??? Tổng
CL 0 0 0 0 0 2
BVT 0 0 0 0 0 3
A 0 0 0 0 0 6
B 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 10
S.K. 0 0 0 0 0 48
??? 0 0 0 0 0 6
B.M. 0 0 0 0 0 2
Tổng 13 32 12 15 6 &000000000000007100000071

Bài viết tốtSửa đổi

(3 bài viết)

Bài viết chọn lọcSửa đổi

(2 bài viết)

Các bản mẫuSửa đổi

Bản mẫu thành viên dự ánSửa đổi

Các thành viên nên đặt bản mẫu {{Thành viên Dự án Taylor Swift}} ở trang cá nhân để cho thấy sự tham gia dự án.

Kết quả
{{Thành viên Dự án Taylor Swift}}
Thành viên này tham gia
Dự án Taylor Swift.

Các bản mẫu khácSửa đổi

Các thành viên dự án nên thêm các bài sau vào dự án.

Kết quả
{{Dự án Taylor Swift}}
Dự án Taylor Swift
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Taylor Swift, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Taylor Swift. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
{{Taylor Swift}}
{{Bài hát của Taylor Swift}}
{{Portal|Taylor Swift}}
{{Giấy mời tham gia Dự án Taylor Swift}}
Bạn đã được mời tham gia Dự án Taylor Swift, một dự án trên Wikipedia Tiếng Việt được tạo ra để cải thiện, viết mới những danh sách, bài viết có liên quan tới Taylor Swift. Nếu bạn hứng thú với dự án, xin hãy xem trang dự án và thêm tên của bạn vào danh sách những người tham gia. Cảm ơn.
{{Chào mừng thành viên Dự án Taylor Swift}}
Chào mừng bạn tới với Dự án Taylor Swift! Chúng tôi rất vui mừng khi có sự giúp đỡ của bạn. Bạn nên thêm trang Taylor Swift vào danh sách theo dõi của bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay yêu cầu nào đối với dự án, hay các bài viết liên quan tới Taylor Swift, xin hay trực tiếp đưa nó lên trang thảo luân của dự án. Thêm vào đó, bạn cũng có thể thảo luận với các thành viên của dự án ngay tại các trang liên quan tới Taylor, hay nhắn tin tới những người cùng tham gia, nhưng chúng tôi khuyến khích bạn nên nhắn tin lên trang thảo luận của dự án. Nếu bạn cảm thấy không thể tiếp tục tham gia dự án, hãy rời khỏi dự án một cách thoải mái. Cảm ơn và chúc vui vẻ khi tham gia dự án!