Wikipedia:Thống kê bài viết chọn lọc

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử (4) Rút sao (2) Giáng sao (0) Thảo luận Thống kê

Dưới đây là thống kê bài viết chọn lọc (BVCL). Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.292.877 bài viết. Hiện tại có 446 bài viết chọn lọc, số bài viết trên Wikipedia tiếng Việt là BVCL chiếm 0,0336%, hay cứ 2.980 bài thì có 1 bài là BVCL. Cộng đồng Wikipedia tiếng Việt bắt đầu bình chọn chính thức BVCL từ tháng 7 năm 2007, trước đó BVCL được gắn sao không qua bình chọn.

Theo năm sửa

Năm Số BVCL Thêm Bớt ΔBVCL Ứng cử viên
2023 440 17 8 9 20
2022 431 11 5 6 16
2021 425 27 10 17 41
2020 408 38 20 18 48
2019 390 18 0 18 28
2018 372 10 0 10 22
2017 362 24 2 22 42
2016 340 9 1 8 27
2015 332 28 7 21 57
2014 311 33 16 17 52
2013 294 37 3 34 53
2012 260 62 2 60 79
2011 200 18 0 18 62
2010 182 34 80
-46
72
2009 228 45 11 34 78
2008 194 53 17 36 73
2007 158 34 0 34 28
2006 124 37 37
2005 87 87 87

Xem thêm sửa