500+Thành viên này đã có hơn 500 sửa đổi trên Wikipedia.

Bouncywikilogo.gif

Thành viên này tham gia dự án Điện ảnh.
Thành viên này tham gia
Dự án Vũ trụ Điện ảnh Marvel.
Thành viên tham gia dự án
Truyền hình.
Thành viên này là sinh viên – cựu sinh viên Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Thành viên này tham gia Dự án Tokusatsu.
Thành viên này tham gia dự án Disney.
Thành viên này là một người hâm mộ bộ truyện Doraemon.