The WikiRanger
Chào mừng bạn đến với Dự án Tokusatsu (ウィキプロジェクト 特撮 Wikipurojekuto Tokusatsu?), đây là dự án được tạo bởi các thành viên của Wikipedia để tổ chức các bài viết và thông tin có liên quan đến một thể loại phim ảnh, chương trình truyền hình, và các phương tiện truyền thông của Nhật Bản được gọi là Tokusatsu.

Chúng tôi đang càng ngày càng nỗ lực nhiều hơn nữa và cần nhiều sự giúp sức của các bạn để càng ngày càng hoàn thiện hơn.

Kamen Rider Decade đã liên minh với các Shinkenger trong tập 2425 trong seri Kamen Rider Decade.

  • chưa có biểu quyết

Cây thể loại

Phạm vi dự án

Phạm vi của dự án bao gồm tất cả các sản phẩm tokusatsu của Nhật Bản và bất kỳ sự điều chỉnh nào của chúng bằng các ngôn ngữ khác. Cụ thể hơn, dự án sẽ bao gồm:

Cũng như các phiên bản ngôn ngữ khác:

Mặc dù không phải là một phần cụ thể của dự án (vì các bài viết như vậy không tập trung vào tokusatsu), các chủ đề sau đây cũng nên được xem xét:

  • Diễn viên, công ty phân phối, công ty sản xuất các sản phẩm liên quan đến tokusatsu.

Phạm vi của chúng tôi không bao gồm:

Hướng dẫn

Với tiếng Nhật

Utilize the template instead of the makeshift one (English and then kanji/kana in a parenthesis followed by romaji in italics). If the katakana or kanji is unknown, check the page at the .

Sử dụng bản mẫu {{Nihongo}} ( kanji / kana trong ngoặc đơn theo sau là romaji in nghiêng). Nếu không biết katakana hoặc kanji, hãy kiểm tra trang tại Wikipedia tiếng Nhật Japanese Wikipedia (日本語のウィキペディア Nihongo no Uikipidīa?)

Power Rangers

Nhiệm vụ mở

Bài viết

Bài cần thiết

Công việcVR Troopers; Beetleborgs


  • Các bài nói về các nội dung đã ra đời trong quá khứ, phân biệt với các Bài mới
  • Các bài đang lên kế hoạch:
Tên bài Tình trạng Chú thích
Power Rangers Mega force
chưa viết
chưa viết
Power Rangers Wild force
chưa viết
chưa viết
Kamen Rider OOO, Kamen Rider Den-O, All Rider: Let's Go Kamen Rider
chưa viết
chưa viết

Danh sách các kí hiệu có thể dùng.

Bài mới

Tiêu bản

Thể loại


Dự án Tokusatsu

Các dự án liên quan