Wikipedia:Dự án/Tokusatsu/Công việc/Lưu 1

Bài viết sửa

BÀI TRỌNG TÂM sửa

Bài căn bản sửa

  • Các này là các bài nói về các nội dung đã ra đời trong quá khứ, phân biệt với các Bài mới
  • Các bài đang lên kế hoạch:
Tên bài Tình trạng Ghi chú
Mirai Sentai Timeranger
GoGo Sentai Boukenger
Juken Sentai Gekiranger
Engine Sentai Go-onger
 
đang dịch
Toei Company
Tokusatsu

Bài mới sửa


Tiêu bản sửa

Thể loại sửa