Thảo luận Wikipedia:Dự án/Tokusatsu

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Magicknight94 trong đề tài Slogan cho dự án


Dự án Tokusatsu
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tokusatsu, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tokusatsu. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Slogan cho dự án sửa

Mời người tham gia đóng góp và nêu ý kiến về việc chọn Slogan cho dự án Tokusatsu. Hãy đưa ra slogan của bạn và nó sẽ được đưa ra biểu quyết.--RedMk94 (thảo luận) 07:43, ngày 1 tháng 4 năm 2009 (UTC)Trả lời

Quay lại trang dự án “Dự án/Tokusatsu”.