Thể loại

khái quát hóa đặc điểm của một nhóm lớn tác phẩm có cùng thuộc tính về nội dung, hình thức, phương thức

Thể loại là khái quát hóa đặc điểm của một nhóm lớn tác phẩm có cùng thuộc tính về nội dung, hình thức, phương thức biểu hiện tác phẩm của một thời đại, một giai đoạn, một dân tộc hay một nền nghệ thuật thế giới[1].

Ví dụ: Thể loại tiểu thuyết, thể loại truyện ngắn (văn học); thể loại bình luận, thể loại tiểu luận, thể loại tường thuật, thể loại tin, thể loại điều tra (báo chí) v.v.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Trần Quang, Các thể loại báo chí chính luận, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, H., 2005