Phim tài liệu là một thuật ngữ trong điện ảnh để chỉ thể loại phim khai thác mọi khía cạnh trong đời sống ở góc độ chân thực và tự nhiên nhất, không có dàn dựng, không có hư cấu, không có diễn viên, không có kịch tính, không có xung đột, ít ca khúc.

Lịch sử hình thành và phát triểnSửa đổi

  • Thời kỳ phim câm
  • Thập niên 1930 - 1940
  • Thập niên 1950 - 1960
  • Thập niên 1970 - 1980
  • Thập niên 1990 - 2000
  • Từ 2010 đến 2016

So sánh phim tài liệu với phim truyệnSửa đổi

Về chi phí và thành phần đoàn phimSửa đổi

Đối với phim tài liệu, chi phí sẽ thấp hơn vì phim tài liệu dễ làm hơn, cần ít người làm hơn (chỉ cần có chỉ đạo nội dung, viết kịch bản, đạo diễn, biên tập, quay phim, dựng phim, âm thanh, viết lời bình, đọc lời bình...), không cần phải có diễn viên, không cần phải có kịch tính, xung đột. Trong khi đó chi phí phim truyện cao hơn vì khó làm hơn, cần nhiều người làm hơn (phải có viết kịch bản, đạo diễn, biên tập, quay phim, dựng phim, âm thanh, phó đạo diễn, hóa trang, phục trang, phục vụ hiện trường...) và phải có diễn viên, phải có kịch tính, xung đột.

Vinh danhSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi