Một quầy báo tại Göttingen, Đức
Tiệm bán tạp chí tại Mỹ

Tạp chí là từ chỉ chung các loại ấn phẩm báo chí xuất bản định kỳ.

Các loại tạp chí - theo định kỳSửa đổi

Tại Việt Nam, có khá nhiều loại tạp chí ra với định kỳ không theo phân loại trên như bán tuần báo (bi-weekly) với 2 - 3 số mỗi tuần, bán nguyệt san (bi-monthly) in 2 - 3 kỳ mỗi tháng.

Các loại tạp chí - theo chủ đềSửa đổi

 
Sạp bán báo dọc đường tại Madrid
 
Sạp bán tạp chí bán dọc đường Việt Nam

Theo phân loại của các nhà phân phối Hoa Kỳ, có các thể loại tạp chí chính sau[1]:

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Magazine Subscription Discounts & Deals”. Truy cập 14 tháng 2 năm 2015.