Wikipedia:Dự án/Tokusatsu/Thành viên

Thành viênSửa đổi

Tham gia nhanhSửa đổi

Phu

# Thành viên Trang thảo luận Bài viết quan tâm Mục tiêu tham gia Email (nếu muốn)
1 RedMk94 Thảo luận RedMk94
Tokusatsu

Super Sentai
Hoàn thành các bài có liên quan đến Tokusatsu magicknight1994@gmail.com
2 Hoandesign Thảo luận Hoandesign tất cả trợ giúp hoàn thiện các bài có liên quan đến Tokusatsu hoandesignvn@gmail.com
3 NapoleonPotter Thảo luận NapoleonPotter Tất cả (chủ yếu là Gaoranger, Dekaranger, Huricanger, Magiranger Hoàn thịên các bài về Super Sentai NapoleonPotter@gmail.com
4 Rika Aki Thảo luận Rika Aki tất cả Hoàn thịên về Gaoranger love_raven_love_teentitans@yahoo.com.vn
5 Houga658156 Thảo luận Houga658156
6 Dekapro Thảo luận Dekapro
7 Goseiger3011 Thảo luận Goseiger3011
Super Sentai
Hoàn thiện các bài có liên quan đến Super Sentai Goseiger3011@yahoo.com.vn
8 Ryusoul Talk ryu
9 Zinpro1999 Thảo luận Thành viên:Zinpro1999