Tôi tham gia Wiki với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ cho cộng đồng Wiki Tiếng Việt và cũng để bổ sung, làm giàu thêm vốn kiến thức của mình. Hy vọng nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người.

Chúc cho cộng đồng luôn luôn phát triển.


Thành viên này tham gia Dự án Tokusatsu.