Wikipedia:Dự án/Tokusatsu/Bạn có biết

Kamen Rider Decade đã liên minh với các Shinkenger trong tập 2425 trong seri Kamen Rider Decade.