Negatively charged electrons whirling around a big bulky nucleus
Thành viên này sử dụng Hatnote để lùi sửa phá hoại
Thành viên này đang trốn dưới gầm giường nhà bạn


I use Arch, btw


Quotes

Trang đã viết

Trang nên tham khảo

Nơi hay dạo chơi

Công cụ hữu ích