Wikipedia:Tuần tra trang mới

Chào mừng! Trang này chứa các thông tin và hướng dẫn cơ bản về quá trình tuần tra trang mới.

Tuần tra trang mới là quá trình tìm duyệt, kiểm tra các bài viết mới tạo nhằm phát hiện các sai phạm có thể có trong những bài viết đó. Quá trình tuần tra này là hoàn toàn tự nguyệnhoàn toàn không bắt buộc. Về bản chất, quá trình này là cách để đảm bảo rằng tất cả các bài viết mới được kiểm tra kịp thời và được cổ vũ khích lệ để trở thành những bài viết có chất lượng, và cũng là để đảm bảo rằng Wikipedia không bị tràn ngập vì những bài viết kém chất lượng và những trang không phù hợp.

Wikipedia đặt các công cụ sửa đổi mạnh mẽ nhất vào tay tất cả người dùng và độc giả. Tuần tra trang mới là hàng rào bảo vệ đầu tiên của chúng tôi nhằm đối phó với các trang không mong muốn hoặc để cải tiến các bài viết kém chất lượng. Quá trình này phải được thực hiện thật chính xác.

Những điểm cần chú ý khi tuần tra sửa

  • Cần click vào [Đánh dấu tuần tra trang này] ở cuối bài.
  • Đừng "cắn" người mới đến: Khi chèn các bản mẫu như {{cần dọn dẹp}} chỉ sau một vài phút khi bài được tạo có thể làm các thành viên mới nản lòng. Bạn có thể sử dụng Twinkle để giới thiệu về cách viết bài, và đặt bản mẫu {{bài viết đầu tiên}} trên trang thảo luận của họ nếu bài viết của họ có nguy cơ xóa;
  • Các bài viết không nên chèn bản mẫu xóa nhanh khi không có ngữ cảnh (XN BV1) hoặc không có nội dung (XN BV3) chỉ khi bài vừa mới tạo, vì không phải tất cả mọi thành viên đều viết đầy đủ nội dung trong phiên bản đầu tiên;
  • Các trang mang tính tấn công cá nhân (XN C11) phải được tẩy trống;
  • Các bài viết về tiểu sử người còn sống không có nguồn có thể đề xuất xóa nhanh. Bạn có thể dùng công cụ Twinkle, hoặc xem bản mẫu {{prod blp}} để chèn bản mẫu thủ công;
  • Bạn có thể kiểm tra tình trạng vi phạm bản quyền của các trang mới bằng cách sao chép một đoạn bất kỳ và dán nó vào bất kỳ công cụ tìm kiếm và nên để đoạn văn bản đó trong dấu ngoặc kép. Đối với các trang có duy nhất một tài liệu tham khảo hoặc liên kết ngoài trực tuyến, hãy so sánh nội dung bài viết với trang tham khảo đó, nếu khớp hãy chèn bản mẫu {{vi phạm bản quyền 2}}.
  • Khi bài viết có một hoặc nhiều dấu hiệu chất lượng kém, hãy chèn bản mẫu {{chất lượng kém}}.