Mở trình đơn chính
Wikipedia Checkuser.svgThành viên này là một kiểm định viên của Wikipedia tiếng Việt(xác minh)
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [tạo]