Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Tuần tra viên

Thành viên này có quyền tuần tra trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)

Xem Special:ListUsers/patroller để có danh sách đầy đủ những người dùng là tuần tra viên tại Wikipedia tiếng Việt.