Táo

trang định hướng Wikimedia

Táo có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau:

Xem thêm sửa