Táo ta (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Táo ta, hay táo với nghĩa hẹp trong tiếng Việt có thể là một trong hai loài thực vật thuộc chi Táo ta: