Thông tin ngôn ngữ thành viên
en-3 This user has advanced knowledge of English.
vi-2 Người dùng này biết tiếng Việt với trình độ khá.
Thành viên theo ngôn ngữ

Because Vietnamese is my second major language after English (because I'm Asian-American and known to be a Vietnamese-American because I was born in the United States in the Vietnamese family), I do not contribute onto this wiki often.