Thảo luận Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy/đầu

Trang nhà Nhật trình Đóng góp Việc cần làm Trò chuyện

Welcome to Minh Huy's user page.
    Minh Huy

Cần cho thảo luận
Thông tin ngôn ngữ thành viên
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
ja-5 この利用者は専門的な日本語の知識を有しています。
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
zh-2 这位用户的中文达到中级水平
Thành viên theo ngôn ngữ
OTRS Wikimedia.svgNgười dùng này là thành viên của nhóm Wikimedia VRT. (xác minh)
Wikipedia Administrator.svgNgười dùng này là một bảo quản viên của Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Wiktionary admin mop.pngNgười dùng này là một bảo quản viên của Wiktionary tiếng Việt. (xác minh)
Quay lại trang của thành viên “Trần Nguyễn Minh Huy/đầu”.